Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2017r. o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie wksploatacji instalacji, w których nastepuje spalanie paliw do 31 października 2017r.