Wójt Gminy Walim 2018 - 2023

Adam Hausman

Wójt przyjmuje interesantów we wtorki

w godzinach od 12.00 do 16.00

Możesz też napisał e-mail: wojt@walim.pl