Miejscowości takie jak Dziećmorowice, Jugowice, Walim, Glinno czy Zagórze Śląskie potrzebują trampoliny cywilizacyjnej, aby osiągnąć poziom średniej europejskiej i wszelkie programy inwestycyjne, wspierające polepszenie sfery socjalnej są tutaj najbardziej potrzebne i stanowią podstawę wszelkich planów rozwoju miejscowości. Ponieważ zakład się logiczną kosekwencję konstrukcji Planów Odnowy Miejscowości w ścisłej korelacji ze Strategię Rozwoju Gminy Walim i kierunkiem zagospodarowania przestrzennego dokumenty te powinny mieć charakter małej strategii rozwoju miejscowości.