Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r 

 

Lp.

 

Stan-dard

 

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

 

 

Opis standardu

 

po ustaniu opadów śniegu

od stwierdzenia występowania zjawisk

1

1

Jezdnia czarna

  • sucha
  • mokra

Przejezdność całodobowa

Dotyczy jezdni i poboczy

- luźny - 2 godz.

- błoto pośniegowe - 4 godz.

- zajeżdżony - nigdy

- zaspy - nigdy

- gołoledź - 2 godz.

- szron - 2 godz.

- szadź - 2 godz.

- pośniegowa - 4 godz.

- lodowica - 4 godz.

2

2

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości

Jezdnia posypywana na całej długości

- luźny - 4 godz.

- błoto pośniegowe - 6 godz.

- zajeżdżony - występuje

(cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)

- gołoledź - 3 godz.

- szron - 3 godz.

- szadź - 3 godz.

- pośniegowa - 4 godz.

- lodowica - 4 godz.

3

3

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.

Jezdnia posypywana na :

- skrzyżowaniach z drogami

- skrzyżowaniach z koleją

- odcinkach o pochyleniu > 4%

- przystankach autobusowych

- innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi

- luźny - 6 godz.

- zajeżdżony - występuje

- zaspy, języki śniegowe :

- lokalnie - 6 godz

 

 

utrudnienie dla samochodów osobowych

W miejscach wyznaczonych :

- gołoledź - 5 godz.

- szron - 5 godz.

- szadź - 5 godz.

- pośniegowa - 6 godz.

- lodowica - 5 godz.

 

4

4

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości,

Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

Dotyczy jezdni i poboczy

- luźny - 8 godz.

- zajeżdżony - występuje

- języki śnieżne - występują

- zaspy - do 8 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.

W miejscach wyznaczonych :

- gołoledź - 8 godz.

- pośniegowa - 10 godz.

- lodowica - 8 godz.

 

5

5

Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

- śnieg luźny - 16 godz.

- zajeżdżony - występuje

- nabój śnieżny - występuje

- zaspy - występują

do 24 godz.

 

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych :

- gołoledź 8 godz.

- pośniegowa

 

 

6

6

Jezdnia zaśnieżona .

Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.

 

Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach - wyznaczonych przez ZD

- śnieg luźny - występuje

- zajeżdżony - występuje

- nabój śnieżny - występuje

- zaspy - występują

do 48 godz.

 

W miejscach wyznaczonych :

- wszystkie rodzaje śliskości

po odśnieżaniu - 2 godz.

 

 

 

 

 

 

Mając na uwadze znaczenie komunikacyjne cała sieć dróg gminnych została podzielona na

dwie kolejności odśnieżania:

 

I kolejność: standard IV

Obejmuje drogi gminne publiczne o nawierzchni bitumicznej, oraz drogi gminne pełniące istotne funkcje komunikacyjne w Gminie Walim.

 

II kolejność: standard V I VI

Obejmuje drogi wewnętrzne

 

Poszczególne kolejności różnią się:

- zakresem prac przy odśnieżaniu i likwidacji śliskości zimowej

- czasem dochodzenie do założonych standardów po ustaniu zjawisk

 

Kontakt:

Urząd Gminy w Walimiu

Ul. Boczna 9,

58-320 Walim

 

W godzinach urzędowania Urzędu Gminy w Walimiu tel. 74 - 84 - 94- 351

od poniedziałku do piątku : od 700 do 1530

kontakt interwencyjny: 784632477