Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2020-05-05 13:49:35 Administrator Utworzenie
2020-05-05 13:50:28 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Deklaracja o wysokości dochodów" w pozycji nr 1
2020-05-05 13:50:28 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19" w pozycji nr 2
2020-05-05 13:50:28 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej oraz o sytuacji finansowej" w pozycji nr 3
2020-05-05 13:50:29 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego" w pozycji nr 4
2020-05-05 13:50:29 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Wniosek dot. dzierżawy lub najmu nieruchomości" w pozycji nr 5
2020-05-05 13:50:29 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Wniosek do Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Prblemów Alkoholowych" w pozycji nr 6
2020-05-05 13:50:29 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o nabycie lokalu" w pozycji nr 7
2020-05-05 13:50:29 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości" w pozycji nr 8
2020-05-05 13:50:29 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o przydział lokalu zamianę lokalu" w pozycji nr 9
2020-05-05 13:50:29 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o rozłożenie na raty,umorzenie zaległości czynszowej" w pozycji nr 10
2020-05-05 13:50:29 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych" w pozycji nr 11
2020-05-05 13:50:29 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych " w pozycji nr 12
2020-05-05 13:51:19 Administrator Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2020-05-06 11:46:22 Administrator Dodano załącznik o nazwie "DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (nieruchomości niezamieszkałe)" w pozycji nr 13
2020-05-06 11:46:22 Administrator Dodano załącznik o nazwie "DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (nieruchomości zamieszkałe i w części zamieszkałe)" w pozycji nr 14
2020-05-06 11:46:22 Administrator Dodano załącznik o nazwie "DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB Z INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WY" w pozycji nr 15
2020-05-06 11:46:22 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Deklaracja na podatek leśny -DL1" w pozycji nr 16
2020-05-06 11:46:22 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Deklaracja na podatek od nieruchomości - DN1" w pozycji nr 17
2020-05-06 11:46:22 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Deklaracja na podatek rolnu - DR1" w pozycji nr 18
2020-05-06 11:46:22 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Informacja o gruntach - IR1" w pozycji nr 19
2020-05-06 11:46:22 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Informacja o lasach - IL1" w pozycji nr 20
2020-05-06 11:46:22 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - IN1" w pozycji nr 21
2020-05-06 11:46:22 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Załacznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników - ZIL3" w pozycji nr 22
2020-05-06 11:46:22 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Załącznik do deklaracji na podatek leśny - przedmioty podlegające opodatkowaniu - ZDL1" w pozycji nr 23
2020-05-06 11:46:22 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Załącznik do deklaracji na podatek leśny - przedmioty zwolnione z opodatkowania - ZDL2" w pozycji nr 24
2020-05-06 11:46:22 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Załącznik do Deklaracji na podatek od nieruchomości -przedmioty podlegające opodatkowaniu - zdn1" w pozycji nr 25
2020-05-06 11:46:22 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Załącznik do Deklaracji na podatek od nieruchomości -przedmioty zwolniowe z opodatkowania - zdn2" w pozycji nr 26
2020-05-06 11:46:22 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Załącznik do deklaracji na podatek rolny - przedmioty podlegające opodatkowaniu - ZDR1" w pozycji nr 27
2020-05-06 11:46:22 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Załącznik do deklaracji na podatek rolny - przedmioty zwolnione z opodatkowania - ZDR2" w pozycji nr 28
2020-05-06 11:46:23 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Załącznik do informacji o gruntach - Dane pozostałych podatników - ZIR3" w pozycji nr 29
2020-05-06 11:46:23 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Załącznik do informacji o gruntach - przedmioty podlegacjęce opodatkowaniu - ZIR1" w pozycji nr 30
2020-05-06 11:46:23 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Załącznik do informacji o gruntach - przedmioty zwolnione z opodatkowania - ZIR2" w pozycji nr 31
2020-05-06 11:46:23 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Załącznik do informacji o lasach - przedmioty podlegające opodatkowaniu - ZIL1" w pozycji nr 32
2020-05-06 11:46:23 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Załącznik do informacji o lasach - przedmioty zwolnione z opodatkowania - ZIL2" w pozycji nr 33
2020-05-06 11:46:23 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - przedmioty podlegające opodatkowaniu - ZIN1" w pozycji nr 34
2020-05-06 11:46:23 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - przedmioty zwolnione z opodatkowania - ZIN2" w pozycji nr 35
2020-05-06 11:46:23 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych -dane pozostałych podatników - ZIN3" w pozycji nr 36
2020-05-06 11:46:24 Administrator Aktualizacja
2020-05-11 09:28:19 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Pełnomocnictwo" w pozycji nr 37
2020-05-11 09:28:20 Administrator Dodano załącznik o nazwie "WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW" w pozycji nr 38
2020-05-11 09:28:20 Administrator Dodano załącznik o nazwie "wniosek o wydanie zaświadczenia+pełnomocnictwo" w pozycji nr 39
2020-05-11 09:28:20 Administrator Dodano załącznik o nazwie "wniosek o wymeldowanie" w pozycji nr 40
2020-05-11 09:28:23 Administrator Aktualizacja
2020-05-19 10:45:50 Administrator Dodano załącznik o nazwie "druk opłaty za wypis i wyrys z MPZP" w pozycji nr 41
2020-05-19 10:45:50 Administrator Dodano załącznik o nazwie "druk opłaty za wypis z MPZP" w pozycji nr 42
2020-05-19 10:45:50 Administrator Dodano załącznik o nazwie "wniosek o wydanie decyzji o warukach zabudowy" w pozycji nr 43
2020-05-19 10:45:50 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy" w pozycji nr 44
2020-05-19 10:45:50 Administrator Dodano załącznik o nazwie "wniosek_o_przeniesienie_warunkow_zabudowy" w pozycji nr 45
2020-05-19 10:45:50 Administrator Dodano załącznik o nazwie "wniosk o wypis z MPZP lub studium" w pozycji nr 46
2020-05-19 10:45:50 Administrator Dodano załącznik o nazwie "wniosk o zaświadczenie rewitalizacja" w pozycji nr 47
2020-05-19 10:45:52 Administrator Aktualizacja
2020-05-27 11:06:52 Administrator Usunięto załącznik o nazwie "Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej oraz o sytuacji finansowej"
2020-05-27 11:06:52 Administrator Usunięto załącznik o nazwie "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19"
2020-05-27 11:06:54 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19" w pozycji nr 46
2020-05-27 11:06:54 Administrator Dodano załącznik o nazwie "INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ O SYTUACJI FINANSOWEJ" w pozycji nr 47
2020-05-27 11:06:56 Administrator Aktualizacja
2020-05-29 08:11:24 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego" w pozycji nr 48
2020-05-29 08:11:24 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" w pozycji nr 49
2020-05-29 08:11:25 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Zgłoszenie pobytu czasowego" w pozycji nr 50
2020-05-29 08:11:25 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Zgłoszenie pobytu stałego" w pozycji nr 51
2020-05-29 08:11:38 Administrator Aktualizacja
2020-05-29 08:50:00 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy" w pozycji nr 52
2020-05-29 08:50:01 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP" w pozycji nr 53
2020-05-29 08:50:01 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o nadanie numeru PESEL" w pozycji nr 54
2020-05-29 08:50:01 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Wniosek_o_przekazanie_danych_kontaktowych_do_rejestru_danych_kontaktowych" w pozycji nr 55
2020-05-29 08:50:01 Administrator Dodano załącznik o nazwie "wniosek o wydanie dowodu osobistego" w pozycji nr 56
2020-05-29 08:50:02 Administrator Aktualizacja
2020-08-21 09:04:09 Administrator Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o rozłożenie na raty,umorzenie zaległości czynszowej"
2020-08-21 09:04:12 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o rozłożenie na raty,umorzenie zaległości" w pozycji nr 56
2020-08-21 09:04:13 Administrator Aktualizacja
2021-05-05 10:03:10 Administrator Usunięto załącznik o nazwie "wniosek o wymeldowanie"
2021-05-05 10:03:14 Administrator Dodano załącznik o nazwie "wniosek o wymeldowanie decyzją administr" w pozycji nr 56
2021-05-05 10:03:17 Administrator Aktualizacja
2021-05-14 10:35:25 Administrator Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o nabycie lokalu"
2021-05-14 10:35:25 Administrator Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek dot. dzierżawy lub najmu nieruchomości"
2021-05-14 10:35:27 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Wniosek dot. dzierżawy lub najmu nieruchomości" w pozycji nr 55
2021-05-14 10:35:27 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o nabycie lokalu" w pozycji nr 56
2021-05-14 10:35:29 Administrator Aktualizacja
2021-07-01 11:01:22 Administrator Usunięto załącznik o nazwie "druk opłaty za wypis z MPZP"
2021-07-01 11:01:22 Administrator Usunięto załącznik o nazwie "druk opłaty za wypis i wyrys z MPZP"
2021-07-01 11:01:28 Administrator Aktualizacja
2021-08-02 09:59:49 Administrator Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości"
2021-08-02 09:59:51 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 2021" w pozycji nr 54
2021-08-02 09:59:51 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Rozporządzenie w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów 2021" w pozycji nr 55
2021-08-02 09:59:53 Administrator Aktualizacja
2021-11-05 12:53:09 Administrator Usunięto załącznik o nazwie "wniosek o wydanie dowodu osobistego"
2021-11-05 12:53:13 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie dowodu osobistego" w pozycji nr 55
2021-11-05 12:53:16 Administrator Aktualizacja
2022-01-04 10:39:34 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego albo warunków zabudowy" w pozycji nr 56
2022-01-04 10:39:39 Administrator Aktualizacja
2022-01-04 10:42:44 Administrator Usunięto załącznik o nazwie "wniosk o wypis z MPZP lub studium"
2022-01-04 10:42:48 Administrator Dodano załącznik o nazwie "wniosk o wypis z MPZP lub studium" w pozycji nr 56
2022-01-04 10:42:50 Administrator Aktualizacja
2022-01-05 11:23:20 Administrator Usunięto załącznik o nazwie "wniosek o wydanie decyzji o warukach zabudowy"
2022-01-05 11:23:25 Administrator Aktualizacja
2022-03-04 08:34:34 Roman Sidor Usunięto załącznik o nazwie "Rozporządzenie w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów 2021"
2022-03-04 08:34:39 Roman Sidor Aktualizacja
2022-04-05 07:45:31 Administrator Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek dot. dzierżawy lub najmu nieruchomości"
2022-04-05 07:45:33 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Wniosek dot. dzierżawy lub najmu nieruchomości" w pozycji nr 54
2022-04-05 07:45:34 Administrator Aktualizacja
2022-07-07 13:43:38 Administrator Usunięto załącznik o nazwie "DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (nieruchomości niezamieszkałe)"
2022-07-07 13:43:38 Administrator Usunięto załącznik o nazwie "DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB Z INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WY"
2022-07-07 13:43:38 Administrator Usunięto załącznik o nazwie "DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (nieruchomości zamieszkałe i w części zamieszkałe)"
2022-07-07 13:43:41 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywa" w pozycji nr 52
2022-07-07 13:43:41 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" w pozycji nr 53
2022-07-07 13:43:42 Administrator Aktualizacja
2023-09-29 11:56:07 Barbara Płatowicz Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o nabycie lokalu"
2023-09-29 11:56:10 Barbara Płatowicz Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o nabycie lokalu" w pozycji nr 53
2023-09-29 11:56:12 Barbara Płatowicz Aktualizacja
2023-10-04 13:29:34 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew i krzewów" w pozycji nr 54
2023-10-04 13:29:34 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewkrzewów" w pozycji nr 55
2023-10-04 13:29:35 Administrator Aktualizacja
2023-11-10 08:36:27 Administrator Usunięto załącznik o nazwie "Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
2023-11-10 08:36:27 Administrator Usunięto załącznik o nazwie "Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywa"
2023-11-10 08:36:29 Administrator Dodano załącznik o nazwie "DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI" w pozycji nr 54
2023-11-10 08:36:29 Administrator Dodano załącznik o nazwie "DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE" w pozycji nr 55
2023-11-10 08:36:31 Administrator Aktualizacja
2024-02-01 10:55:04 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o zmianę MPZP" w pozycji nr 56
2024-02-01 10:55:05 Administrator Aktualizacja
2024-02-21 07:46:23 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o zmianę MPZP" na "Wniosek o sporządzenie, zmianę, wniosek do projektu lub uwaga do konsultowanego projektu aktu planowania przestrzennego."
2024-02-21 07:46:24 Administrator Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij