Plan finansowy zakładu na rok 2oo3

 

 

Plan finansowy

na rok 2oo3

 

Administracji Budynków Komunalnych w Walimiu

 

 

Przychody

1.     Przewidywany stan środków obrotowych na początek roku      19.696,-

 

2.     Przychody własne                                                                  1.739.o36,-

 

3.     Dotacje                                                                                     21.ooo,-

 

                                       razem przychody                                    1.779.732,-

 

 

Wydatki

 

1.     Koszty i straty nadzwyczajne                                                 1.76o.o36,-

 

2.     Stan środków obrotowych na koniec roku                                  19.696,-

 

                                                  razem rozchody                           1.779.732,-

 

 

 

Plan rzeczowy na rok 2oo3

 

Plan robót remontowo-budowlanych

 

na rok 2oo3-zakres rzeczowo-finansowy

 

L.p

 

element/adres

 

kwota ogółem

 

udział Wspólnot

 

udział Gminy

 

realizacja

 

Dachy

 

1

 

Walim, Kościuszki 14

 

4 3oo,-

 

-

 

4 3oo,-

 

ü

 

2

 

Walim, Kościuszki 2o

 

12 3oo,-

 

-

 

12 3oo,-

 

ü

 

3

 

Walim, Kościuszki 27

 

1o 4oo,-

 

-

 

1o 4oo,-

 

ü

 

4

 

Walim, Wyszyńskiego 92

 

4 ooo,-

 

595,-

 

3 4o5,-

 

ü

 

5

 

Walim, 3-go Maja 2

 

5 7oo,-

 

-

 

5 7oo,-

 

ü

 

6

 

Walim, 3-go Maja 5

 

9 ooo,-

 

-

 

9 ooo,-

 

ü

 

7

 

Olszyniec, świdnicka 11

 

13 6oo,-

 

-

 

13 6oo,-

 

ü

 

8

 

Dz-ce, Bystrzycka 48

 

31 1oo,-

 

-

 

31 1oo,-

 

ü

 

9

 

Dz-ce, Sienkiewicza 57

 

1 5oo,-

 

314,-

 

1 186,-

 

ü

 

1o

 

Walim, Kościuszki 5-7

 

1o ooo,-

 

1 58o,-

 

8 42o,-

 

 

razem

 

1o1 9oo,-

 

2 489,-

 

99 411,-

 

 

Dachy-drobne naprawy (wartość ca 4 5oo,-/budynek)

 

1

 

Jugowice, Główna 13

 

 

-

 

 

 

2

 

Jugowice, Główna 21

 

 

1 866,-

 

 

 

3

 

Jugowice, Główna 23

 

 

1 715,-

 

 

 

4

 

Zagórze Śl., Główna 23

 

 

1 381,-

 

 

 

5

 

Walim, Kościuszki 3

 

 

856,-

 

 

 

6

 

Walim, Kościuszki 33

 

 

-

 

 

 

7

 

Walim, Wyszyńskiego 5

 

 

1 739,-

 

 

 

8

 

Walim, Wyszyńskiego 26

 

 

3 982,-

 

 

 

9

 

Walim, Wyszyńskiego 52

 

 

491,-

 

 

 

1o

 

Walim, 3-go Maja 1o

 

 

-

 

 

 

11

 

Walim, Długa 8

 

 

-

 

 

 

12

 

Walim, Długa 1o

 

 

-

 

 

 

13

 

Walim, Srebrna 2

 

 

-

 

 

 

14

 

Dz-ce, Bystrzycka 8

 

 

1 13o,-

 

 

 

razem

 

63 ooo,-

 

13 16o,-

 

49 84o,-

 

 

WC i przyłącza budynków

 

1

 

Walim, Kościuszki 12

 

4 ooo,-

 

-

 

4 ooo,-

 

 

2

 

Walim, Nowa Kolonia 5

 

2o ooo,-

 

-

 

2o ooo,-

 

 

3

 

Dz-ce, Sienkiewicza 7

 

1 5oo,-

 

65o,-

 

85o,-

 

 

4

 

Dz-ce, Bystrzycka 46

 

5 ooo,-

 

2 765,-

 

2 235,-

 

 

5

 

Zagórze Śl., Główna 46

 

5 ooo,-

 

89o,-

 

411o,-

 

 

razem

 

35 5oo,-

 

4 3o5,-

 

31 195,-

 

 

Podłogi - wymiana

1

 

Walim, Wyszyńskiego 14-P.Madziara

 

 

1oo%

 

 

2

 

Walim, Wyszyńskiego 14-P.Zabłocka

 

 

1oo%

 

 

3

 

Walim, Wyszyńskiego 23-P.Masełko

 

 

1oo%

 

 

4

 

Walim, Szkolna 2-P.Lejsa

 

 

1oo%

 

 

5

 

Walim, Boczna-P.Tomczak

 

 

1oo%

 

 

6

 

Olszyniec, świdnicka 8-P.Wielowska

 

 

1oo%

 

 

7

 

Zagórze Śl.,Główna 46-P.Wróblewska

 

 

1oo%

 

ü

 

8

 

Dz-ce, Sienkiewicza 32-P.Piksa

 

 

1oo%

 

 

9

 

Dz-ce, Sienkiewicza 33-P.Wach

 

 

1oo%

 

 

1o

 

Dz-ce, Bystrzycka 48-P.Kuczyński

 

 

1oo%

 

 

11

 

Dz-ce, Bystrzycka 64-P.Chraścina

 

 

1oo%

 

 

12

 

+ 3 podłogi wg spływających podań

 

 

1oo%

 

 

razem

 

8o.ooo,-

 

 

8o.ooo,-

 

 

Stolarka drzwiowa - wymiana

 

1

 

Dz-ce, Bystrzycka 64-P.Chraścina

 

 

1oo%

 

 

2

 

Dz-ce, Sienkiewicza 7-P.Wąs

 

 

1oo%

 

 

3

 

Dz-ce, Sienkiewicza 17-P.Karbowska

 

 

1oo%

 

 

4

 

Niedświedzice, 34, P.Karankiewicz

 

 

1oo%

 

 

5

 

Jugowice, Główna 3, P.Pociurko

 

 

1oo%

 

 

6

 

+ 2 szt. wg potrzeb

 

 

1oo%

 

 

razem

 

2.5oo,-

 

 

2.5oo,-

 

 

Piece - przebudowa

 

1

 

Walim, Słowackiego 6 ?P.Karankiewicz

 

 

1oo%

 

 

2

 

Walim, Różana 21-P.Martusewicz

 

 

1oo%

 

 

3

 

Walim, Długa 4-P.Kunysz

 

 

1oo%

 

ü

 

4

 

Walim, Wyszyńskiego 65-P.Bukowiec

 

 

1oo%

 

ü

 

5

 

Walim, Wyszyńskiego 92-Kruszyński

 

 

1oo%

 

 

6

 

Walim, Kościuszki 27-P.Kusiak

 

 

1oo%

 

 

7

 

Walim, Kościuszki 27-P.Puławska

 

 

1oo%

 

 

8

 

Walim, 3-go Maja 15-P.Warchoł

 

 

1oo%

 

 

9

 

Walim, Piastowska 4-P.Bzdyra

 

 

1oo%

 

 

1o

 

Walim, Mickiewicza 5-P.Lubińska

 

 

1oo%

 

 

11

 

Walim, Szkolna 2-P.Lejsa

 

 

1oo%

 

 

12

 

Dz-ce, Bystrzycka 64-P.Rydzewska

 

 

1oo%

 

ü

 

13

 

Dz-ce, Bystrzycka 36-P.Ciuk

 

 

1oo%

 

 

14

 

Dz-ce, Sienkiewicza 68-P.Pietrusa -2x

 

 

1oo%

 

ü

 

15

 

Dz-ce, Sienkiewicza 81-P.Kuntz - pilne

 

 

1oo%

 

ü

 

16

 

Jugowice, Główna 2-P.Kudroń

 

 

1oo%

 

ü

 

17

 

Jugowice, Główna 21-P.kaczorowska

 

 

1oo%

 

ü

 

18

 

Jugowice, Główna 24 P.Pociurko

 

 

1oo%

 

ü

 

19

 

Jugowice, Główna 3-P.Janicka

 

 

1oo%

 

 

2o

 

+ 5 szt. wg potrzeb

 

 

1oo%

 

 

razem

 

32.ooo,-

 

 

32.ooo,-

 

 

Przegląd inst.gazowej

 

 

wszystkie budynki

 

12.ooo,-

 

 

12.ooo,-

 

 

razem

 

12.ooo,-

 

 

12.ooo,-

 

 

Odwodnienia budynków

 

1

 

Walim, Wyszyńskiego 65

 

3.ooo,-

 

 

3,ooo,-

 

 

2

 

Walim, 3-go Maja 1

 

3.ooo,-

 

 

3.ooo,-

 

 

3

 

Walim, 3-go Maja 2o

 

2.ooo,-

 

 

2.ooo,-

 

 

razem

 

8.ooo,-

 

 

8.ooo,-

 

 

Remonty pustostanów

 

1

 

Walim, Kościuszki 35/5

 

4.9oo,-

 

 

4.9oo,-

 

ü

 

2

 

Walim, Długa 2

 

2.4oo,-

 

 

2.4oo,-

 

ü

 

3

 

Dz-ce, Bystrzycka 48

 

3.1oo,-

 

 

3.1oo,-

 

ü

 

razem

 

1o.4oo,-

 

 

1o.4oo,-

 

 

Awarie-drobne roboty

 

 

wszystkie budynki

 

124.378,-

 

 

124.378,-

 

 

razem

 

128.378,-

 

 

128.378,-

 

 

 

 

ogółem

 

współwłaściciele

 

gmina

 

 razem roboty rem-bud

 

472.978,-

 

19.954,-

 

453.o24,-