PLAN

BUDŻETU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W WALIMIU

NA ROK 2003

 

 

PLAN OGÓŁEM                                                       155.000,-

 

DOCHODY WŁASNE                                                1.500,-

 
 

DOCHODY Z BUDŻETU GMINY                             153.500,-

 

WYDATKI                                                                 155.000,-