OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Walim zaprasza do składania ofert pisemnych

w II przetargu publicznym na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego - autobusu szkolnego  IVECO-KAPENA z 2007 r.

 

Składanie ofert do Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim do dnia 21 grudnia 2023 roku, godzina 10.00 .

Dane techniczne wraz z opisem dotyczącym warunków składania ofert znajdują się w załącznikach do ogłoszenia.

Autobus można oglądać w godzinach od 8:00 do 15:00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, osoba do kontaktu: Beata Nowaczyk tel. 74 845 72 85.