Walim 22.11.2023 r.

Zapytanie ofertowe nr 5/2023

Opis przedmiotu zamówienia

na realizację usługi „Najem pojemników na odpady komunalne zmieszane oraz segregowane na okres 12 miesięcy”.

 

Uwaga - nastąpiła zmiana załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.