W sprawie:
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim

Data uchwały:
2022-12-30

Numer uchwały:
XLVI/401/2022

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku