W sprawie:
uchwalenia budżetu Gminy Walim na rok 2023

Data uchwały:
2022-12-20

Numer uchwały:
XLVI/400/2022

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej