W sprawie:
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim

Data uchwały:
2021-12-21

Numer uchwały:
XXXIII/300/2021

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku