W sprawie:
uchwalenia budżetu Gminy Walim na rok 2022

Data uchwały:
2021-12-21

Numer uchwały:
XXXIII.299.2021

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej