W sprawie:
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim

Data uchwały:
2020-12-15

Numer uchwały:
XXIII/196/2020

Podjęta przez:
RADA GMINY WALIM

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku