KZ.271.1.14.2021                                                                                      Walim, 02.07.2021 r.

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

            W toku prowadzonego postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego pn. "Zimowe utrzymanie dróg będących we władaniu Gminy Walim w sezonach zimowych 2021/2022 oraz 2022/2023 – III postępowanie"Zamawiający informuje, że na podstawie art. 255 ust. 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) unieważnia postępowanie odpowiednio dla części I, II oraz III zamówienia.

Uzasadnienie prawne: Art. 255 ust. 1)  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 


 

Informacja z dn. 02.07.2021 r. godz. 10:00

 

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania: 391.000,00 zł brutto

 

Część I: 195.500,00 zł brutto

Część II: 149.500,00 zł brutto

Część III: 46.000,00 zł brutto

 


 

 UWAGA!!!  <dn. 24.06.2021 r.>

 

W związku z zaistniają omyłką w SWZ Zamawiający wprowadza zmianę w jej treści.

Zmianę naniesiono kolorem czerwonym w załączonym na dole pliku pn. "Zmiana SWZ z dn. 24.06.2021 r."