KZ.271.1.13.2021                                                                                      Walim, 22.06.2021 r.

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

 

 

            W toku prowadzonego postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego pn. "Zimowe utrzymanie dróg będących we władaniu Gminy Walim w sezonach zimowych 2021/2022 oraz 2022/2023 – II postępowanie" Zamawiający informuje, że na podstawie art. 255 ust. 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) unieważnia postępowanie odpowiednio dla części I, II oraz III zamówienia.

 

Uzasadnienie prawne: Art. 255 ust. 2)  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

Uzasadnienie faktyczne: Wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

 

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 


 

 

KZ.271.1.13.2021                                                                                               Walim, 22.06.2021 r.

 

 

 

 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

z dn. 22.06.2021 r.

 

 

 

 

 

 

KWOTA PRZEZNACZONA NA REALIZACJĘ ZADANIA: 391.000,00 zł brutto

 

Część I zamówienia: 195.500,00 zł brutto

Część II zamówienia: 149.500,00 zł brutto

Część III zamówienia: 46.000,00 zł brutto

 

 

 

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

 

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta firmy:

 

 

P.H.U. PRZYBYLSKI Jolanta Przybylska

Ul. Sygietyńskiego 12/5

58-301 Wałbrzych

 

            Powyższa oferta złożona została w sposób nieprawidłowy, a mianowicie zgodnie z informacją na MiniPortalu „Plik został zaszyfrowany kluczem z innego postępowania”, co uniemożliwia Zamawiającemu wgląd w treść oferty.

            W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 pkt. 1 ust. 6) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), ponieważ nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego.

 

 

 

 Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 


 

Informacja z dn. 22.06.2021 r. godz. 9:30

 

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania: 391.000,00 zł brutto

 

Część I: 195.500,00 zł brutto

Część II: 149.500,00 zł brutto

Część III: 46.000,00 zł brutto