KZ.271.1.10.2021                                                                                      Walim, 04.06.2021 r.

 

 

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

 

 

            W toku prowadzonego postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego pn. "Zimowe utrzymanie dróg będących we władaniu Gminy Walim w sezonach zimowych 2021/2022 oraz 2022/2023" Zamawiający informuje, że na podstawie art. 255 ust. 1) oraz art. 255 ust. 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) unieważnia postępowanie odpowiednio dla części I, II oraz III zamówienia.

 

CZĘŚĆ I (strefy IA i IB)

Uzasadnienie prawne: art. 255 ust. 3)  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

Uzasadnienie faktyczne: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

CZĘŚĆ II (strefy IIA i IIB)

Uzasadnienie prawne: art. 255 ust. 3)  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

Uzasadnienie faktyczne: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

CZĘŚĆ III (strefy IIIA i IIIIB)

Uzasadnienie prawne: art. 255 ust. 1)  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

Uzasadnienie faktyczne: w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

 

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 


 

KZ.271.1.10.2021                                                                                               Walim, 02.06.2021 r.

 

 

 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

z dn. 02.06.2021 r.

 

 

 

 

 

KWOTA PRZEZNACZONA NA REALIZACJĘ ZADANIA: 391.000,00 zł brutto

 

Część I zamówienia: 195.500,00 zł brutto

Część II zamówienia: 149.500,00 zł brutto

Część III zamówienia: 46.000,00 zł brutto

 

 

 

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

 

 

 

 

CZĘŚĆ 1

Wpłynęła: 1 oferta

 

1. PHU MARGO Marzena Kohlschreiber, Ul. Wyszyńskiego 2a, 58-320 Walim

Cena oferty: 198.892,80 zł brutto

Termin wykonania: od dnia 01.10.2021 r. do 15.05.2023 r.

Termin płatności: 30 dni

 

 

 

 

CZĘŚĆ 2

Wpłynęła: 1 oferta

 

1. P.P.H.U. „ART” Artur Ryl, Ul. Główna 14A, 58-321 Zagórze Śląskie

Cena oferty: 242.667,36 zł brutto

Termin wykonania: od dnia 01.10.2021 r. do 15.05.2023 r.

Termin płatności: 30 dni

 

 

 

CZĘŚĆ 3

Nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 

 


 

Informacja z dn. 02.06.2021 r. godz. 8:45

 

Kowta jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania: 391.000,00 zł brutto

Część I: 195.500,00 zł brutto

Część II: 149.500,00 zł brutto

Część III: 46.000,00 zł brutto