KZ.271.1.9.2021                                                                                        Walim, 28.05.2021 r.

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

            W toku prowadzonego postępowania pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w miejscowości Zagórze Śląskie" Zamawiający informuje, że na podstawie art. 255 ust. 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) unieważnia postępowanie w przedmiocie zamówienia.

Uzasadnienie prawne: art. 255 ust. 3)  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

Uzasadnienie faktyczne: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 


 

 

KZ.271.1.9.2021                                                                                        Walim, 25.05.2021 r.

 

 

 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

z dn. 25.05.2021 r.

 

 

 

 

 

1. Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację zadania: 1.300.000,00 zł brutto

2. Wpłynęła: 1 oferta

 

 

Oferta nr 1

MAR-AUTO Patryk Zuterek

Ul. Wolności 84/5, 57-330 Szczytna

Cena oferty brutto: 1.423.038,66

Okres gwarancji: 60 miesięcy

Termin płatności: 30 dni

 

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 


 

Informacja z dn. 25.05.2021 r. godz. 9:50

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania: 1.300.000,00 zł brutto