Walim, dnia 14.09.2020 r

 

Informacja

Gminne Biuro Spisowe  Walimiu  informuje, że na czas realizacji Powszechnego Spisu Rolnego tj. w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 roku zorganizowane zostały  dyżury Gminnego Biura Spisowego.  
Czas trwania dyżurów obejmuje godziny pracy Urzędu :  poniedziałek, środa, czwartek od      7 30 do 15 30, wtorek od  7 30 do 1700 ,  piątek od 7 30 do 14 00 a  także godziny popołudniowe (dyżury telefoniczne):   do godz.  2000 .
Kontakt telefoniczny :
 Bogumiła Kruk – Koordynator GBS Nr telefonu – 793 521 386

 

 

Gminny  Komisarz  Spisowy
 Adam Hausman