W sprawie:
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim

Data uchwały:
2019-12-17

Numer uchwały:
XIII/116/2019

Podjęta przez:
RADA GMINY WALIM

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku