W sprawie:
uchwalenia budżetu Gminy Walim na rok 2019

Data uchwały:
2018-12-18

Numer uchwały:
II/18/2018

Podjęta przez:
RADA GMINY WALIM

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocąobowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.