W sprawie:
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim

Data uchwały:
2017-12-19

Numer uchwały:
XXXV/217/2017

Podjęta przez:
RADA GMINY WALIM

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.