W sprawie:
uchwalenia budżetu Gminy Walim na rok 2018

Data uchwały:
2017-12-19

Numer uchwały:
XXXV/216/2017

Podjęta przez:
RADA GMINY WALIM

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej