Gmina Walim informuje, że przystąpiła do zgłaszania projektów w ramach Porozumienia Sudety 2030.

Zgodnie z decyzją Komitetu Sterującego Inicjatywy Sudety 2030 projekty mogą być realizowane również  przez inne podmioty takie jak organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie, itp.  W związku z powyższym informujemy o możliwości składania projektów. Podmioty zewnętrzne mogą wypełniać formularz projektu w wersji papierowej lub elektronicznej i przekazać go do wprowadzenia do Urzędu Gminy lub Starostwa Powiatowego.

Do realizacji rekomendowane będą projekty o znaczeniu ponadregionalnym w rozumieniu Strategii Sudety 2030.

Wzór formularza dostępny jest poniżej w sekcji załączniki.

Projekty należy wprowadzić do systemu zgłaszania projektów do 31.01.2020 roku.

Aby ta czynność została wykonana przez pracownika Urzędu w terminie, należy skontaktować się z Urzędem i ustalić organizację pracy, w terminie do 24.01.2020 roku.