Wykaz Nr  12 /2019 z dnia  25 lipca 2019 roku nieruchomości gminnych przeznaczonych

do oddania w dzierżawę lub najem.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Pow. działki

Powierzchnia

do  dzierżawy,

najmu. 

Opis  nieruchomości

przeznaczonej do oddanie w dzierżawę , najem.

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania.

 Wysokość czynszu i termin płatności

( w zł. i q żyta )

1

SW1W/000

   72640/2 

Jugowice

nr obrębu

0003

   174/1 o pow.  4,16  ha

 3,30 ha

  Użytki rolne:

RIVb- 0,09 ha

RV- 0,44 ha

S/PsIV- 0,37 ha

PsIV-0,16 ha

PsV- 2,02 ha

PsVI – 0,22 ha

  Rolnicze

Czynsz roczny 

 4,44 q żyta .

Czynsz płatny

w dwóch ratach do 15 maja i 15 września każdego roku.

 

2

SW1W/000

 26291/3

Walim

nr obrębu

0009

 398/1 o pow.

0,0437  ha

 123 m2

 Działka niezabudowana

oznaczona  jako

Ps V.

 Ogródek przydomowy

o pow. 123 m2 .

 Czynsz roczny 

25 zł.+ 23 % VAT.

Czynsz płatny do 15 maja  każdego roku.

3

SW1W/000

  71230/8

Walim

nr obrębu

0009

  151/4 o pow.

0,27   ha

  72 m2

 Działka niezabudowana

oznaczona  jako

 B.

 Ogródek przydomowy

o pow.  72 m2 .

 Czynsz roczny 

20 zł.+ 23 % VAT.

Czynsz płatny do 15 maja  każdego roku.

4

SW1W/000

32652/7

Walim

nr obrębu

0009

   362/12 o pow.

0,1212   ha

  71 m2

 Działka niezabudowana

oznaczona  jako

 B.

 Ogródek przydomowy

o pow.  71 m2 .

 Czynsz roczny 

20 zł.+ 23 % VAT.

Czynsz płatny do 15 maja  każdego roku.

5

SW1W/0000

 26291/3

Walim

nr obrębu

0009

    552/1 o pow.

0,2713   ha

 56 m2

 Działka niezabudowana

oznaczona  jako

  PsIV.

 Ogródek przydomowy

o pow.   56 m2 .

 Czynsz roczny 

20 zł.+ 23 % VAT.

Czynsz płatny do 15 maja  każdego roku.

6

SW1W/0000

 64325/9

 Dziećmorowice nr 2

nr obrębu

0007

    147 o pow.

0,06   ha

 128  m2

 Działka niezabudowana

oznaczona  jako

  PsIV.

 Ogródek przydomowy

o pow. 128   m2 .

 Czynsz roczny 

25 zł.+ 23 % VAT.

Czynsz płatny do 15 maja  każdego roku.

7

SW1W/0000

 74079/2

 Dziećmorowice nr 2

nr obrębu

0007

  121/2 o pow.

0,1532   ha

    536 m2

 Działka niezabudowana

oznaczona  jako

   B.

 Do wydzierżawienia odrębnie trzy ogródki przydomowe

o pow. 100 m2 , 237 m2  i

 199 m2 .

 Czynsz roczny  za pow. 100 m2   -

20 zł.+23% VAT

za pow. 237 m2

30 zł. +23 % VAT

za pow. 199 m2

25 zł.+ 23 % VAT.

Czynsz płatny do 15 maja  każdego roku.

 

Wykaz  podlega : wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, na okres  21 dni tj. od  25.07.2019 r. do  16.08.2019 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie Urzędu Gminy Walim –  ( www.walim.pl :  ogłoszenia ).