Walim, dnia   17.07.2019  r.

Wykaz Nr  10/2019 z  dnia  17 lipca 2019 roku nieruchomości gminnych

przeznaczonych do sprzedaży.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer

 działki

Pow.

 działki 

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena

nieruchomości

1

SW1W/000

 44955/8

Walim

obręb Walim

ul. 3-go  Maja 2/1

  591/1

0,0882 ha

udział w częściach wspólnych

 2901/10000

Lokal mieszkalny złożony

 z  czterech pokoi, kuchni, czterech przedpokoi i łazienki z wc o łącznej pow. użytkowej   80,69  m2   oraz piwnicy o pow. 25,34 m2 .

Zabudowa mieszkaniowa.

Sposób zagospodarowania:

lokal mieszkalny.

   89 600 zł.

2

SW1W/000

 44955/8

Walim

obręb Walim

ul. 3-go  Maja 2/2

  591/1

0,0882 ha

udział w częściach wspólnych

 2040/10000

Lokal mieszkalny złożony

 z  trzech pokoi, kuchni,  trzech przedpokoi i łazienki z wc o łącznej pow. użytkowej    61,38   m2   oraz piwnicy o pow.  13,18 m2 .

Zabudowa mieszkaniowa.

Sposób zagospodarowania:

lokal mieszkalny.

   68 200 zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami ) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od  17 lipca 2019 roku.

Wykaz  podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, na okres  21 dni tj. od  17.07.2019 r. do  08.08.2019 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie Urzędu Gminy Walim -  ( www.walim.pl :  ogłoszenia ).