Walim, dnia   29.05.2019  r.

Wykaz Nr   8/2019 z  dnia 29 maja 2019 roku nieruchomości gminnych

przeznaczonych do sprzedaży.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer

 działki

Pow.

 działki 

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena

nieruchomości

3

SW1W/000

 61967/0

 Rzeczka

obręb  0008

 Rzeczka 11/4

 34

0,08 ha

udział w częściach wspólnych

1977/10000

Lokal mieszkalny złożony

 z   kuchni, łazienki z wc, pokoju  i schowka o łącznej pow. użytkowej  47,33  m2  oraz  piwnicy. o pow. 1,87 m2  i komórki o pow. 7,64 m2

Zabudowa mieszkaniowa  .

Sposób zagospodarowania:

lokal mieszkalny.

 51 400 zł.

4

SW1W/000

47066/0

Walim

obręb Walim

ul. 3-go  Maja15/1

 617/1

0,0410 ha

udział w częściach wspólnych

2031/10000

Lokal mieszkalny złożony

 z  kuchni, pokoju i schowka o łącznej pow. użytkowej  33,67  m2    .

Zabudowa mieszkaniowa 

Sposób zagospodarowania:

lokal mieszkalny.

 30 700 zł.

5

SW1W/000

47066/0

Walim

obręb Walim

ul. 3-go  Maja15/1A

 617/1

0,0410 ha

udział w częściach wspólnych

1693/10000

Lokal mieszkalny złożony

 z dwóch pokoi i kuchni o łącznej pow. użytkowej  28,07  m2    .

Zabudowa mieszkaniowa 

Sposób zagospodarowania:

lokal mieszkalny.

  25 600 zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami ) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od  29 maja 2019 roku.

Wykaz  podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, na okres  21 dni tj. od 29.05.2019 r. do  20.06.2019 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie Urzędu Gminy Walim -  ( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia ).