Wykaz Nr   5/2019 z dnia  28 marca 2019  roku nieruchomości gminnych przeznaczonych

do oddania w dzierżawę, najem.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Pow. działki

Powierzchnia

do  dzierżawy,

najmu. 

Opis  nieruchomości

przeznaczonej do oddanie w dzierżawę , najem.

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania.

 Wysokość czynszu i termin płatności

( w zł. i q żyta )

1

SW1W/000

  63915/5 

   Zagórze  Śląskie

nr obrębu

0010

  97/2 o pow. 0,9720 ha

 0,30 ha

 Działka niezabudowna ,

oznaczona symbolem PsV

 Działka  przeznaczona  na utworzenie i prowadzenie Ośrodka  Rehabilitacji  Zwierząt.

 Czynsz roczny  w wys. 10 zł. + 23 % VAT.

Czynsz płatny do 15 maja.

2

SW1W/000

78253/8

Walim

nr obrębu

0009

609/1 o pow.

0,13 ha

70,71 m2

 Działka zabudowana

oznaczona symbolem

B

Do wynajmu  dwa pomieszczenia gospodarcze o pow. 15,60 m2   i 55,11 m2 .

Stawka miesięczna 0,55  za 1 m2  + 23 % VAT.

Czynsz płatny do 10-go każdego miesiąca.

3

SW1W/000

 71916/1

 Dziećmorowice

nr obrębu

0001

 198/5 o pow.

0,92 ha

198/2 o pow.

0,1238 ha

 0,70 ha

Użytki rolne:

RIVb - 0,32 ha

PsVI  - 0,31 ha

Ps IV- 0,07 ha

 Rolnicze.

 Umowa do 31.12.2019 r.

Czynsz roczny 

0,78 q żyta

42,40 zł.

Czynsz płatny do 15 maja 2019 r.

 

Wykaz  podlega : wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, na okres  21 dni tj. od 28.03.2019 r. do  19.04.2019 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie Urzędu Gminy Walim -  ( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia ).