Wykaz  Nr  3/2019   z dnia   05 marca 2019  roku nieruchomości gminnych przeznaczonych

do dzierżawy / najmu.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości, numer obrębu.

Numer ewidencyjny.

Pow. działki.

Powierzchnia

do  dzierżawy,

najmu. 

Opis  nieruchomości

przeznaczonej do dzierżawy/ najmu.

Przeznaczenie

nieruchomości

Sposób  zagospodarowania

zgodny z przeznaczeniem.

 Wysokość czynszu i termin płatności

(w  zł. i q żyta ).

1.

 SW1W/000

 76004/0

Dziećmorowice

0007

161 o pow.

0,03 ha

  300 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem  PsIV.

Ogródek

 przydomowy o pow.

 300 m2 .

 30 zł. + 23 % VAT

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

2

SW1W/000

72636/1

Jugowice

0003

358 o pow.

0,12 ha

  400 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem  Bp.

Ogródek

 przydomowy o pow.

 400 m2 .

 30 zł. + 23 % VAT

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

Wykaz  podlega : wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, na okres  21 dni tj. od  05.03.2019 r. do  26.03.2019 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie Urzędu Gminy Walim –  ( www.walim.pl : menu Dla inwestora – Przetargi i ogłoszenia ).