Walim, dnia 22.11.2018 r.

IT.6840.1.14.2018

 

Wykaz  Nr  14/2018   z dnia  22 listopada  2018  roku nieruchomości gminnych przeznaczonych

do dzierżawy / najmu.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości, numer obrębu.

Numer ewidencyjny.

Pow. działki.

Powierzchnia

do  dzierżawy,

najmu. 

Opis  nieruchomości

przeznaczonej do dzierżawy/ najmu.

Przeznaczenie

nieruchomości

Sposób  zagospodarowania

zgodny z przeznaczeniem.

 Wysokość czynszu i termin płatności

(w  zł. i q żyta ).

1.

 SW1W/000

64324/2

Dziećmorowice

0007

185 o pow.

0,03 ha

 15 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem  PsIV.

Ogródek

 przydomowy o pow.

15 m2 .

 20 zł. + 23 % VAT

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

2.

SW1W/000

64324/2

Dziećmorowice

0007

185 o pow.

0,03 ha

 7,60 m2

 Działka  

oznaczona symbolem  PsIV .

Pomieszczenie

gospodarcze o pow.

 7,60 m2  .

Stawka miesięczna 0,55 zł. za 1 m2  + 23 % VAT.

Czynsz płatny do 10- go każdego miesiąca.

3.

SW1W/000

64324/2

Dziećmorowice

0007

185 o pow.

0,03 ha

 18 m2

Działka  

oznaczona symbolem PsIV.

Garaż blaszany pow. 18 m2 .

 Grunt zajęty garażem zlokalizowanym bez wymaganego zezwolenia.

Stawka miesięczna  2,52 zł. za 1 m2 + 23 % VAT .

Czynsz płatny do 10- go każdego miesiąca.

4.

SW1W/000

73638/2

Dziećmorowice

0007

169/2 o pow. 0,2005 ha

53,97 m2

do wydzierżawienia

odrębnie 3 pom. gospodarcze.

Działka  

oznaczona symbolem  B

Do wydzierżawienia odrębnie pomieszczenia

gospodarcze o pow.:

22,32 m2 ,  7,25 m 2  oraz 24,40 m2 .

 

Stawka miesięczna 0,55 zł. za 1 m2  + 23 % VAT.

Czynsz płatny do 10- go każdego miesiąca.

5.

SW1W/000

73638/2

Dziećmorowice

0007

169/2 o pow. 0,2005 ha

 37,65 m2

Działka  

oznaczona symbolem  B

Do wydzierżawienia odrębnie pomieszczenia gospodarczo - garażowe :

o pow. 20.75 m 2  oraz

 o pow. 16,90 m 2

  

Stawka miesięczna 1,12 zł. za 1 m2  + 23 % VAT.

Czynsz płatny do 10- go każdego miesiąca.

6.

SW1W/000

73638/2

Dziećmorowice

0007

169/2 o pow. 0,2005 ha

  246 m2

Działka 

oznaczona symbolem B

Do wydzierżawienia

odrębnie 2 ogródki   przydomowe o pow.

70 m2  i 176 m2  .

Czynsz za 70 m2 -

20 zł. + 23% VAT

Czynsz za 176 m2 25 zł. + 23% VAT

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

7.

SW1W/000

42021/8

Dziećmorowice

0001

216/2 o pow.

0,1613 ha

200 m2

Działka  niezabudowana

oznaczona symbolem Br/PsIV.

Ogródek

przydomowy o pow. 200 m2 .

 25 zł. + 23 % VAT.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

8.

SW1W/000

42021/8

Dziećmorowice

0001

216/2 o pow.

0,1613 ha

44 m2

 Działka  

oznaczona symbolem Br/PsIV.

Pomieszczenie

gospodarcze o pow. 26 m2 oraz część pom. gospodarczego o pow.

18 m2

Stawka miesięczna 0,55 zł. za 1 m2  + 23 % VAT.

Czynsz płatny do 10- go każdego miesiąca.

9.

SW1W/000

42021/8

Dziećmorowice

0001

216/2 o pow.

0,1613 ha

9,00 m2

Działka  

oznaczona symbolem Br/PsIV

Część garażu blaszanego o pow. 9,00 m2 .

 Grunt zajęty garażem zlokalizowanym bez wymaganego zezwolenia.

Stawka miesięczna  2,52 zł. za 1 m2 + 23 % VAT .

Czynsz płatny do 10- go każdego miesiąca.

10.

SW1W/000

71916/1

Dziećmorowice

0001

198/5 o pow.

0,92 ha

0,3356 ha

Użytki rolne:

PsIV-0,0856 ha

Ps VI- 0,25 ha

Rolnicze

0,17  kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

11.

SW1W/000

56641/1

Dziećmorowice

0001

493 o pow.

0,83 ha

0,83 ha

Użytki rolne :

PsIV- 0,27 ha

PsV- 0,56 ha

Rolnicze

 1,1  kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

12.

SW1W/000

56267/5

Dziećmorowice

0001

495 o pow.

 1,94 ha

1,94 ha

Użytki rolne:

PsIII-0,21 ha

PsIV-0,67 ha

PsV-0,81 ha

RIVa - 0,25 ha

Rolnicze

 3,18  kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

13.

SW1W/000

56215/5

Dziećmorowice

0001

489 o pow.

2,36 ha

2,36

Uzytki rolne :

PsIV- 0,66 ha

RIVb-0,79 ha

RV- 0,91 ha

Rolnicze

 3,81 kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

14.

SW1W/000

56268/2

Dziećmorowice

0001

499 o pow.

0,62 ha

0,62

Użytek rolny:

PsIV- 0,62 ha

Rolnicze

 1,24.  kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

15.

SW1W/000

23903/6

Dziećmorowice

0001

536/2 o pow.

0,3120 ha

0,2836 ha

Użytki rolne:

PsIV- 0,10 ha

PsV-0,1836 ha

Rolnicze

30 zł.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

16.

SW1W/000

17906/8

Dziećmorowice

0001

272/12 o pow. 2,92 ha

2,92 ha

Użytki rolne:

ŁIII- 1,20 ha

ŁIV-0,75 ha,

PsIV- 0,36 ha

PsV- 0,26 ha

RIVb- 0,13 ha

 RV- 0,19 ha

RVI- 0,03 ha

Rolnicze

 5,93  kwintala żyta.

Czynsz roczny w dwóch ratach płatny do 15 maja i do 15 września.

17.

SW1W/000

72475/4

Dziećmorowice

0001

313 o pow.

1,56 ha

1,38 ha

Użytki rolne:

PsIV- 0,21 ha

RIVb - 0,32 ha

RV- 0,25 ha

ŁV- 0,60 ha

Rolnicze

 1,91 kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

18.

SW1W/000

39075/7

Dziećmorowice

0001

 480/3 o pow.

 3,6429  ha

1,5673ha

Użytki rolne:

PsIV-0,1068 ha

RIVb-0,4605 ha

Ps VI- 1,00 ha

Rolnicze

 1,13 kwintala żyta .

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

19.

SW1W/000

72464/4

Dziećmorowice

0001

480/4 o pow.

 0,1897 ha

 0,1897 ha

Użytki rolne:

Ps V-0,0135 ha

RIVb- 0,17 ha

W- 0,0062 ha

Rolnicze

 0,38 kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

20.

SW1W/000

72464/4

Dziećmorowice

0001

 478/2 o pow.

0,3558 ha

0,3558  ha

Użytki rolne:

RIVa- 0,2547 ha

PsV- 0,1011 ha

Rolnicze

 0,61 kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

21.

SW1W/000

74965/0

Dziećmorowice

0001

 544 o pow.

0,0291 ha

1m2

Działka niezabudowana

 Pojemnik na odzież używaną.

  1 zł. + 23 % VAT.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

22.

SW1W/000

69837/6

Dziećmorowice

0001

432 o pow.

01,15 ha

1m2

Działka niezabudowana

 Pojemnik na odzież używaną.

  1 zł. + 23 % VAT.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

23.

SW1W/000

64325/9

Dziećmorowice

0007

142 o pow.

0,05 ha

1m2

Działka niezabudowana

 Pojemnik na odzież używaną.

  1 zł. + 23 % VAT.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

24.

SW1W/000

74467/9

Jugowice

0003

53 o pow.

0,07 ha

64 m2

Działka niezabudowana,

oznaczona

symbolem B.

Ogródek

przydomowy

o pow. 64 m2 .

 20 zł. + 23 % VAT.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

25.

SW1W/000

77963/7

Jugowice

0003

77/3

 o pow.

0,06 ha

 95 m2

Działka niezabudowana,

oznaczona

symbolem RIVb.

Ogródek

przydomowy

o pow. 95 m2 .

 20 zł. + 23 % VAT.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

26.

SW1W/000

77967/5

Jugowice

0003

236/3

o pow. 0,13 ha

  1030  m2

Działka 

oznaczona symbolem B

Do wydzierżawienia odrębnie 5 ogródków przydomowych o pow. 190 m2 , 300 m2  ,

200 m2 , 140 m2  i 200 m2.

Czynsz za  190 m2 200 m 2 ,140 m2  -

25 zł. + 23% VAT

Czynsz za  300 m2 30 zł. + 23% VAT

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

27.

SW1W/000

42501/7

Jugowice

0003

236/4 o pow.

0,0223 ha

17,70 m2

 Działka  

oznaczona symbolem Br/PsV.

Pomieszczenie

gospodarczo- garażowe o pow.  17,70 m2  .

Stawka miesięczna  1,12 zł. za 1 m2  + 23 % VAT.

Czynsz płatny do 10- go każdego miesiąca.

28.

SW1W/000

77965/1

SW1W/000

86025/6

Jugowice

0003

77/1 o pow. 0,06 ha.

78/1 o pow. 0,08 ha.

216,10 m2

Działka 

oznaczona symbolem PsIV

Ogródek przydomowy

 o pow. 216,10 m2 .

30 zł. + 23 % VAT.

Czynsz roczny płatny do 15 maja

29.

SW1W/000

77965/1

SW1W/000

86025/6

Jugowice

0003

77/1 o pow.0,06 ha

78/1 o pow. 0,08 ha

30,39 m2

Działka 

oznaczona symbolem PsIV

2 pomieszczenia

gospodarcze o łącznej

 pow. 30,39 m2 .

Stawka miesięczna 0,55 zł. za 1 m2  + 23 % VAT.

Czynsz płatny do 10- go każdego

miesiąca.

30.

SW1W/000

72637/8

Jugowice

0003

229 o pow. 0,0658 ha

 430 m2

Działka 

oznaczona symbolem Ps V  oraz nieużytek.

Ogródek przydomowy

 o pow.  430 m2 .

35 zł. + 23 % VAT.

Czynsz roczny płatny do 15 maja

31.

SW1W/000

45621/5

Jugowice

0003

443/8 o pow.

0,2736 ha

0,2536 ha

Użytek rolny :

RV - 0,2536 ha .

Rolnicze

30 zł. 

Czynsz roczny płatny do 15 maja

32.

SW1W/000

31491/3

Jugowice

0003

404/20 o pow.

0,1496 ha

869 m2

 Użytek rolny

PsIV -

Ogródek przydomowy o pow. 869 m2 .

40 zł. + 23 % VAT.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

33.

SW1W/000

75696/0

Jugowice

0003

65/1 o pow.

 0,0160 ha

160 m2

 Użytek rolny

PsV.

Ogródek przydomowy

o pow. 160 m2  .

25 zł. + 23 % VAT.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

34.

SW1W/000

72636/1

Jugowice

0003

358 o pow.

0,12 ha

0,12 ha

 Działka oznaczona symbolem

 Bp.

Rolnicze

 25 zł.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

35.

SW1W/000

72636/1

Jugowice

0003

392/2 o pow.

0,35 ha

0,29 ha

Użytki rolne:

RV- 0,16 ha

S/Ps V- 0,13 ha

Rolnicze

30 zł.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

36.

SW1W/000

72575/5

Jugowice

0003

251 o pow

0,74 ha

0,73 ha

Użytek rolny :

PsIV- 0,73 ha

Rolnicze

1,46 kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

37.

SW1W/000

72575/5

Jugowice

0003

258 o pow.

1,43 ha

1,43 ha

Użytki rolne :

RIVb-1,02 ha

RV-0,12 ha

Ps IV- 0,29 ha

Rolnicze

2,74 kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

38.

SW1W/000

10011/2

Jugowice

0003

170/4 o pow.

1,82 ha

1,30 ha

Użytki rolne:

Ps IV- 0,50 ha

Ps V-0,80 ha

Rolnicze

1,80 kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

39.

SW1W/000

40655

Jugowice

0003

86/2 o pow.

0,1928 ha

 12,60 m2

 Działka  

oznaczona symbolem Br/RIVb.

 Garaż o pow. 12,60 m2

Stawka miesięczna 1,94 zł. za 1 m2  + 23 % VAT.

Czynsz płatny do 10- go każdego miesiąca.

40.

SW1W/000

60884/7

Jugowice

0003

85/2 o pow.

0,2188 ha

0,2188 ha

 Nieruchomość

zabudowana budynkiem użytkowym.

Prowadzenie działalności

statutowej  przez Samorządową Instytucję Kultury pod nazwą :

" Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu ".

 10 zł. + 23 % VAT

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

41.

SW1W/000

68007/2

Jugowice

0003

227 o pow.

0,04 ha

 1m2

Działka niezabudowana

Pojemnik na odzież używana.

1 zł. + 23 % VAT.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

42.

SW1W/000

70613/0

Jugowice

0003

85/1 o pow.

0,5368 ha

 1m2

Działka niezabudowana

Pojemnik na odzież używana.

1 zł. + 23 % VAT.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

43.

SW1W/000

86025/6

Jugowice

0003

78/1 o pow.

0,08 ha

 1m2

Działka niezabudowana

Pojemnik na odzież używana.

1 zł. + 23 % VAT.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

44.

SW1W/000

30631/0

Michałkowa

0004

30/7 o pow.

0,1482 ha

0,1482 ha

Użytek rolny:

PsIV

Rolnicze

 25 zł.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

45.

SW1W/000

73371/2

Michałkowa

0004

173/20

o pow. 0,65 ha

 0,65 ha

Użytki rolne :

PsIV- 0,38 ha

PsV - 0,27 ha

Rolnicze

 1,04 kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

46.

SW1W/000

48311/0

Michałkowa

0004

172/5

o pow. 0,2429 ha

 0,11 ha

Użytek rolny :

RIVb

Rolnicze

 25 zł.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

47.

SW1W/000

40956/7

Michałkowa

0004

75/5 o pow.0,1469 ha

0,14 ha

Użytek rolny

PsIV

Rolnicze

 25 zł.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

48.

SW1W/000

72330/6

Niedźwiedzica

0005

45/1

o pow. 0,25 ha

0,25 ha

Użytki :

PsIV-0,17 ha

Bp- 0,08ha

Rolnicze

 30 zł.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

49.

SW1W/000

24313/0

Niedźwiedzica

0005

177/7

o pow. 0,4262 ha

0,4262 ha

Użytek rolny:

 ŁIV

Rolnicze

0,85 kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

50.

SW1W/000

712281

Niedźwiedzica

0005

175 o pow.

8,35 ha

4,13 ha

Użytki rolne :

RIVb-0,02 ha

Ps V- 0,80 ha

RV- 1,10 ha

PsVI- 2,21 ha

Rolnicze

1,94 kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

51.

SW1W/000

712281

Niedźwiedzica

0005

175 o pow.

8,35 ha

3,73 ha

Użytki rolne :

RIVa- 1,18 ha

RIVb- 1,15 ha,

RV- 0,50 ha

PsV-0,40 ha

PsVI - 0,50 ha

Rolnicze

 5,56 kwintala żyta.

 Czynsz roczny w dwóch ratach płatny do 15 maja i do 15 września.

52.

SW1W/000

42504/8

Niedźwiedzica

0005

113/1 o pow.

0,83 ha

0,71 ha

Użytki rolne :

RIVb- 0,58 ha

RV - 0,13 ha

Rolnicze

 1,29 kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

53.

SW1W/000

71226/7

Niedźwiedzica

0005

138/1 o pow.

1,49 ha

 1,49 ha

Użytki rolne :

ŁIV- 1,21 ha

ŁV - 0,28 ha

Rolnicze

 2,70 kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

54.

SW1W/000

42504/8

Niedźwiedzica

0005

 109/1 o pow.

0,31 ha

 0,31 ha

Użytki rolne :

RIVb - 0,29 ha

RV- 0,02 ha

Rolnicze

 0,60  kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

55.

SW1W/000

71226/7

Niedźwiedzica

0005

136 o pow.

1,34 ha

 1,34 ha

Użytki rolne :

 ŁIV- 1,34 ha

Rolnicze

  2,68  kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

56.

SW1W/000

71226/7

Niedźwiedzica

0005

141/1 o pow.13,49 ha

8,75 ha

Użytki rolne :

PsIV- 0,67 ha

Ps V- 8,08 ha

Rolnicze

 9,42  kwintala żyta.

 Czynsz roczny w dwóch ratach płatny do 15 maja i do 15 września.

57.

SW1W/000

24313/0

Niedźwiedzica

0005

 177/8 o pow.

1,0829 ha

 1,0829 ha

Użytki rolne:

ŁIII- 1,0829 ha

Rolnicze

2,707 kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

58.

SW1W/000

72332/0

Niedźwiedzica

0005

90/1 o pow.

2,80 ha

 

1,9660

Użytki rolne:

RIVb- 0,70 ha

PsIV- 0,34 ha

ŁIV-0,25 ha

RV- 0,6760 ha

Rolnicze

3,256 kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

59.

SW1W/000

71702/8

Niedźwiedzica

0005

111 o pow.

0,48 ha

 0,46 ha

Użytki rolne :

ŁV- 0, 46 ha

Rolnicze

 0,46 kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

60.

SW1W/000

71702/8

Niedźwiedzica

0005

112 o pow.

0,73 ha

 0,70 ha

 Użytki rolne :

RV- 0,55 ha

RVI - 0,15 ha

Rolnicze

 0,55 kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

61.

SW1W/000

71702/8

Niedźwiedzica

0005

113/3 o pow.

1,37 ha

 1,29 ha

Użytki rolne:

RIVb - 0,58 ha

RV- 0,71 ha

Rolnicze

 1,87 kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

62.

SW1W/000

71702/8

Niedźwiedzica

0005

114 o pow.

1,30 ha

 1,08 ha

Użytki rolne:

PsV-0,14 ha

RIVb-0,94 ha

Rolnicze

  2,02 kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

63.

SW1W/000

39215/1

Olszyniec

0006

174/6 o pow.

0,0581 ha

 75 m2

Działka 

oznaczona symbolem Br/RIVa.

Ogródek przydomowy

 o pow.   75 m2 .

20 zł. + 23 % VAT.

Czynsz roczny płatny do 15 maja

64.

SW1W/000

75490/6

Olszyniec

0006

 158/2 o pow.

0,11 ha

 1m2

Działka niezabudowana

Pojemnik na odzież używana.

  1zł. + 23 % VAT.

Czynsz roczny płatny do 15 maja

65.

SW1W/000

72452/7

Zagórze Śląskie

0010

383 o pow. 0,5811 ha

0,15 ha

Użytek rolny :

RIIIb

Rolnicze

Odrębnie do wydzierżawienia 2 ogródki przydomowe o pow. 600

i 900 m2 .

Czynsz za 600 m2  

35 zł. 

Czynsz za 900 m2  40 zł. 

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

66.

SW1W/000

75183/1

Zagórze Śląskie

0010

366/2 o pow. 0,0366 ha

 40 m2

Działka 

oznaczona symbolem Bi.

Ogródek przydomowy

 o pow. 75 m2 .

20 zł. + 23 % VAT.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

67.

SW1W/000

24975/7

Zagórze Śląskie

0010

109/14 o pow.

0,1486 ha

 420 m2

Działka 

oznaczona symbolem PsIV.

Do wydzierżawienia odrębnie 2 ogródek przydomowe

 o pow. po 210 m2 .

30 zł. + 23 %  VAT za pow.

210 m2.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

68.

SW1W/000

48307/9

Zagórze Śląskie

0010

109/12 o pow.

0,1049 ha

 121 m2

Działka 

oznaczona symbolem Br/PsIV.

Ogródek przydomowy

 o pow. 121 m2 .

25 zł. + 23 % VAT.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

69.

SW1W/000

72314/8

Zagórze Śląskie

0010

249 o pow.

0,0589 ha

 40 m2

Działka 

oznaczona symbolem PsV.

 Droga wewnętrzna.

Stawka  roczna  0,30 zł. za 1 m2  + 23 % VAT.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

70.

SW1W/000

71231/5

Zagórze Śląskie

0010

332/8

 130 m2

Działka 

oznaczona symbolem PsV.

  Poprawa zagospodarowania działki

nr 344.

Stawka  roczna  0,30 zł. za 1 m2  + 23 % VAT.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

71.

SW1W/000

72313/1

Zagórze Śląskie

0010

162 o pow.

1,0492 ha

1,0492 ha

Użytki rolne :

Ps III - 0,5694 ha

Ps IV- 0,4798 ha

 Rolnicze

  2,38  kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

72.

SW1W/000

72312/4

Zagórze Śląskie

0010

163 o pow.

1,1340 ha

1,1340 ha

Użytki rolne :

Ps III - 0,5047 ha

Ps V- 0,5463 ha

Lz V- 0,0830 ha

 Rolnicze

  1,89  kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

73.

SW1W/000

72311/7

Zagórze Śląskie

0010

236 o pow.

1,0009 ha

1,0009 ha

Użytki rolne :

PsIV-0,0813 ha

RIVb- 0,2050 ha

ŁV-0,7146 ha

Rolnicze

   1,29  kwintala żyta.

Czynsz roczny

płatny do 15 maja.

74.

SW1W/000

72326/5

Zagórze Śląskie

0010

42 o pow.

0,4779

0,4779 ha

Użytki rolne :

Ps III - 0,0783 ha

RV- 0,3478 ha

RVI-0,0518 ha

Rolnicze

  0,54  kwintala żyta.

Czynsz roczny

płatny do 15 maja.

75.

SW1W/000

72320/3

Zagórze Śląskie

0010

62 o pow.

1,4697 ha

0,1945 ha

Użytek rolny :

ŁIV- 0,1945 ha

Rolnicze

   25 zł.

Czynsz roczny

płatny do 15 maja.

76.

SW1W/000

29850/1

Zagórze Śląskie

0010

304/7 o pow. 0,0910 ha

110 m2

Działka 

oznaczona symbolem PsIV.

Ogródek przydomowy

 o pow. 110 m2 .

25 zł. + 23 % VAT.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

77.

SW1W/000

45 786/9

Zagórze Śląskie

0010

95/9 o pow.

0,1084 ha

 80 m2

Działka  zabudowana  

oznaczona symbolem Bz.

Działka o pow. 80 m2 zabudowana budynkiem

rekreacyjnym stanowiącym własność dotychczasowego

dzierżawcy.

Stawka czynszu roczna - 10 zł.

za 1 m2 .

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

78.

SW1W/000

55585/3

Zagórze Śląskie

0010

161/6 o pow.

0,2939 ha

 1m2

Działka niezabudowana

Pojemnik na odzież używana.

1 zł. + 23 % VAT.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

79.

SW1W/000

74989/4

Zagórze Śląskie

0010

315 o pow.

0,4235 ha

 1m2

Działka niezabudowana

Pojemnik na odzież używana.

1 zł. + 23 % VAT.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

80.

SW1W/000

74989/4

Zagórze Śląskie

0010

145 o pow.

0,0662 ha

 1m2

Działka niezabudowana

Pojemnik na odzież używana.

1 zł. + 23 % VAT.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

                       

Wykaz podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl ) i na stronie Urzędu Gminy Walim -  ( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia) na okres od 22 listopada 2018 roku do 14 grudnia 2018 roku.