Wykaz  Nr    12/2018   z dnia   06 września  2018  roku nieruchomości gminnych przeznaczonych

do dzierżawy / najmu.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Pow. działki

Powierzchnia

do  dzierżawy,

najmu. 

Opis  nieruchomości

przeznaczonej do dzierżawy/ najmu

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 Wysokość czynszu i termin płatności

(w  zł. i q żyta )

1

SW1W/000

32657/2

 

Walim

   Nr obrębu 0009

  691/2 o pow. 0,1231 ha

 124 m2

  

 Działka niezabudowana,     oznaczona w ewidencji  jako

  PsIV.

2 Ogródki  przydomowe  o pow.  62 m2

   

Czynsz  roczny

  12 zł. + 23 % podatek VAT

 Czynsz   płatny do  15 maja .

                               

Wykaz podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl ) i na stronie Urzędu Gminy Walim –  ( www.walim.pl : menu Dla inwestora – Przetargi i ogłoszenia) na okres    06 września 2018 roku do 28 września 2018 roku.