Wykaz Nr  11/2018 z  dnia  06.09.2018 roku nieruchomości gminnych

przeznaczonych do sprzedaży.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer

 działki

Pow.

 działki 

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena

nieruchomości

1

SW1W/000

20881/4

   

 Walim

ul.  Wyszyńskiego   5/4

0009

 412/1

   0,0188 ha

udział w częściach wspólnych

nieruchomości

  621/10 000

Lokal mieszkalny złożony

 z   jednego pokoju i kuchni  o łącznej pow. użytkowej   20,67  m2  .

Zabudowa mieszkaniowa.

Sposób zagospodarowania:

lokal mieszkalny.

   21 400  zł.

2

SW1W/000

46472/2

SW1W/000

46473/9

Walim

ul. Słowackiego

0009

 515/5

 515/7

0,0233 ha

0,0071 ha

 Nieruchomość  zabudowana budynkiem gospodarczym, dwukondygnacyjnym, krytym papą.

Teren zabudowy mieszkaniowej i usług nieuciążliwych oraz tereny dróg wewnętrznych.

 3000 zł.

3

SW1W/000

40656/4

Dziećmorowice

obręb Dziećmorowice nr 1

ul. Strumykowa

0001

513/2

0,1869 ha

Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej położona przy drodze asfaltowej - ulicy Strumykowej. Nad działką przebiega napowietrzna sieć energii elektrycznej. Działka niezagospodarowana, w części porośnięta samosiejkami drzew.

Tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej oraz w części tereny dróg publicznych dojazdowych.

Sposób zagospodarowania zgodny z przeznaczeniem.

 47 500  zł.

+ 23 % VAT

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. ) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od    06 września 2018 roku.

Wykaz podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl ) i na stronie Urzędu Gminy Walim -  ( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia) na okres    06 września 2018 roku do 28 września 2018 roku.