Walim, dnia 28.08.2018 r.

IT.6840.1.9.2018

 

Wykaz  Nr     10/2018   z dnia   28 sierpnia  2018  roku nieruchomości gminnych przeznaczonych

do dzierżawy / najmu.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Pow. działki

Powierzchnia

do  dzierżawy,

najmu. 

Opis  nieruchomości

przeznaczonej do dzierżawy/ najmu

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 Wysokość czynszu i termin płatności

(w  zł. i q żyta )

1

SW1W/000

44955/8

 

Walim

ul. 3- go Maja

obok nr 2

   Nr obrębu 0009

 591/1 o pow. 0,0882 ha

 73 m2

  

 Działka niezabudowana,     oznaczona w ewidencji  jako

Br/ PsIV.

 Ogródek  przydomowy

   

Czynsz  roczny

  12 zł. + 23 % podatek VAT

 Czynsz   płatny do  15 maja .

2

SW1W/000

26837/3

Walim

ul. Wyszyńskiego

 12/1b

379/3 i 376/27

o pow. 0,0958 ha

30,07 m

Lokal użytkowy położony na parterze

budynku złożony z sali sprzedaży i wc

o łącznej pow. użytkowej 30,07 m2 .

Zabudowa mieszkaniowo- usługowa.

Lokal przeznaczony na cele usługowe.

Stawka miesięczna 6,26 zł. za 1 m2 + 23 % VAT.

Czynsz płatny do 10- go każdego miesiąca.

                               

Wykaz podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl ) i na stronie Urzędu Gminy Walim -  ( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia) na okres  od 28.08.2018 rok do  19.09.2018 roku.