Wykaz  Nr  8/2018   z dnia  20 czerwca  2018  roku nieruchomości gminnych przeznaczonych

do dzierżawy / najmu.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Pow. działki

Powierzchnia

do  dzierżawy,

najmu. 

Opis  nieruchomości

przeznaczonej do dzierżawy/ najmu

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 Wysokość czynszu i termin płatności

(w  zł. i q żyta )

1

SW1W/000

 42024/9

Walim

ul. Szkolna

   Nr obrębu 0009

   489/1 o pow. 0,0043 ha

 18 m2

  

 Działka niezabudowana oznaczona symbolem Br/PsV.

Do wydzierżawienia   ogródek o pow. 18 m2 .   

  Zabudowa mieszkaniowa. 

 Ogródek  przydomowy

o  pow. 18 m2  .  

Czynsz  roczny

  12  zł. + 23 % podatek VAT

 Czynsz   płatny do  15 maja .

2

SW1W/000

42025/6

Walim

ul. Szkolna

   Nr obrębu 0009

   489/2 o pow. 0,0026 ha

  22,80 m2

  

Działka zabudowana

budynkiem gospodarczo- garażowym o pow. użytkowej 22,80 m2

Pomieszczenie gospodarczo - garażowe .

Stawka miesięczna

1,12 zł. za 1 m2  + 23 % VAT

Czynsz płatny do 10- go maja

każdego miesiąca.

3

SW1W/000

39213/7

Olszyniec

ul. Świdnicka

171/5 o pow. 0,1014 ha

 247 m 2

Działka niezabudowana oznaczona symbolem  RIVa.

Do wydzierżawienia   ogródek o pow.

247 m2 .   

Ogródek przydomowy o pow. 247 m2

Czynsz  roczny

    20 zł. + 23 % podatek VAT

 Czynsz   płatny do  15 maja .

4

SW1W/000

39218/2

Olszyniec

ul. Świdnicka

171/3 o pow. 0,0678 ha

  126 m 2

Działka niezabudowana oznaczona symbolem  RIVa.

Do wydzierżawienia   ogródek o pow.

 126 m2 .   

Ogródek przydomowy o pow.   126 m2

Czynsz  roczny

  15  zł. + 23 % podatek VAT

 Czynsz   płatny do  15 maja .

5

SW1W/000

72453/4

Zagórze Śląskie

223/5 o pow.

0,3955 ha

223/4 o pow.

0,3136 ha

 0,7091 ha

 Nieruchomość niezabudowana

 w części użytkowana rolniczo.

W ewidencji gruntów oznaczona jako :ŁV, PsV, PsIV, RIVb, W.

Rolnicze

Czynsz  roczny

   1,11q żyta

Czynsz   płatny do  15 maja .

6

SW1W/000

42026/3

Walim

489/5 o pow. 0,8044 ha

0,0200 ha

Działka niezabudowana oznaczona symbolem  PsV.

Do wydzierżawienia   ogródek o pow.

200 m2 .   

Ogródek przydomowy o pow. 200 m2

Czynsz  roczny

  15 zł. + 23 % podatek VAT

 Czynsz   płatny do  15 maja .

7

SW1W/000

69995/1

Walim

502 o pow.

0,11 ha

 0,0300 ha

Działka niezabudowana oznaczona symbolem   Ps V.

Do wydzierżawienia   ogródek o pow.

do  100 m2 .   

i do 200 m 2

Ogródki przydomowe.

Czynsz  roczny :

ogródek od 1  m2  do 100 m2    

  12  zł. + 23 % podatek VAT, ogródek od 101 m2  do 200 m2    

  15  zł. + 23 % podatek VAT

 Czynsz   płatny do  15 maja .

                               

Wykaz podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl ) i na stronie Urzędu Gminy Walim -  ( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia)

na okres  od   20.06.2018 roku do 12.07.2018 roku.