Walim, dnia 15.02.2018 r.

Wykaz Nr  1/2018   nieruchomości gminnych

przeznaczonych do sprzedaży.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer

 działki

Pow.

 działki 

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena

nieruchomości

1

SW1W/

000     37593/0

  Dziećmorowice

obręb Dziećmorowice

nr 1

ul. Sienkiewicza

nr 8/2

0001

 246/2

   0,0671 ha

udział w częściach wspólnych

nieruchomości

 19,02 %

Lokal mieszkalny nr 2  złożony z dwóch pokoi, kuchni i wc  o łącznej pow. użytkowej

 36,88  m2  oraz pom. przynależnych tj. piwnicy o pow. 0,48 m2 i komórki o pow. 6,05 m2 .

Zabudowa mieszkaniowa.

Sposób zagospodarowania:

lokal mieszkalny.

   49 600, 00  zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości

w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od    15.02.2018 roku.

Wykaz  podlega : wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, na okres  21 dni tj. od  15.02.2018 r.  do    08.03.2018 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie Urzędu Gminy Walim -  ( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia ).