Wykaz Nr  17 /2017 z dnia 16 listopada 2017  roku nieruchomości gminnych przeznaczonych

do oddania w dzierżawę, najem.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

pow. działki

Powierzchnia

do  dzierżawy,

najmu. 

Opis  nieruchomości

przeznaczonej do oddanie

 w dzierżawę  najem.

 Przeznaczenie      nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 Wysokość czynszu

( w zł. i w q żyta) termin płatności

SW1W/000

71908/2

72474/7

10875/6

Dziećmorowice

0001

78 o pow. 0,32 ha

81 o pow. 0,49 ha

32/1 o pow.0,22 ha

 1,03 ha

Użytki rolne : ŁIII -0,17 ha,  ŁIV- 0,15 ha, Ps IV-0,24 ha, RIVa- 0,09 ha, RIVb-0,20 ha, RV- 0,18 ha

Rolnicze

1,965 kwintala żyta

Czynsz roczny płatny do 15 maja

SW1W/000

72472/3

Dziećmorowice

0001

67 o pow. 0,19 ha

0,17 ha

Użytek rolny :

Ł III- 0,17 ha

Rolnicze

20 zł.

Czynsz roczny płatny do 15 maja

SW1W/000

73827/4

Dziećmorowice

0001

457/1 o pow. 0,1089 ha

632 m2

Użytek rolny: RIVa

3 ogródki o pow.

250 m2 ,310 m2

i 72 m2

Ogródki przydomowe

Czynsz roczny płatny  do 15 maja

250 m2 - 20 zł.

310 m2 -  20 zł.

72 m 2  - 12 zł.

+ 23 % VAT

SW1W/000

71916/1

 Dziećmorowice

0001

198/5 o pow. 0,92 ha

0,3356 ha

Użytki rolne :

PsIV- 0,0856 ha

Ps VI-0,25 ha

 rolnicze

 0,17  kwintala żyta

Czynsz roczny płatny do 15 maja

SW1W/000

29616/9

29615/2

Dziećmorowice

0001

16 o pow. 0,2848 ha

15/4 o pow. 0,1920 ha

0,4768

Użytki rolne:

RIVb-0,0120 ha

RV- 0,4108 ha

Ps IV- 0,0540 ha

Rolnicze

0,543 kwintala żyta

Czynsz roczny płatny do 15 maja

SW1W/000

39074/0

06615/5

Dziećmorowice

0001

478/3 o pow. 3,5014 ha

482 o pow.0,5420

3,3134 ha

0,5420 ha

Użytki rolne :

PsIV- 0,6094 ha, PsV-2,5760 ha, RIVb- 0,3488 ha, RV- 0,1932 ha, rów  - 0,1280 ha

Rolnicze

 4,69  kwintala żyta

Czynsz roczny płatny do 15 maja

i do 15 września

SW1W/000

76128/5

Dziećmorowice

0007

31 o pow. 0,76 ha

0,76 ha

Użytki rolne:

PsIV- 0,18 ha, PsV- 0,31 ha,RIVb- 0,13 ha, RV- 0,14 ha

Rolnicze

 1,07  kwintala żyta

Czynsz roczny płatny do 15 maja

SW1W/000

69082/8

Dziećmorowice

0007

173/4 o pow. 0,05 ha

28 m2

Działka niezabudowana oznaczona symbolem dr.

Poprawa warunków zagospodarowania działki sąsiedniej nr 173/1.

Stawka 0,30 zł. za 1 m2 + 23 % VAT.

Czynsz roczny płatny do 15 maja

SW1W/000

74079/2

Dziećmorowice

0007

121/2 o pow. 0,0889 ha

659 m2

Działka oznaczona symbolem B,

2 ogródki o pow.350 m2 ,

309 m2

Ogródki przydomowe

350 m2 - 20 zł.

309 m2 -  20 zł.

+ 23 % VAT

Czynsz roczny płatny do 15 maja

SW1W/000

64325/9

Dziećmorowice

0007

150 o pow.

0.01 ha

 100 m2

Użytek rolny :

PsIV

Ogródek przydomowy

 12 zł. + 23 % VAT

Czynsz roczny płatny do 15 maja

SW1W/000

74078/5

Dziećmorowice

0007

187/1 o pow. 0,0687 ha

 21m2

Działka zbudowana budynkiem gospodarczo- garażowym o pow. użytkowej 21 m2

Pomieszczenie gospodarczo - garażowe.

Stawka miesięczna 

1,12 zł. za 1 m2  + 23 % VAT. Czynsz płatny do 10 - go każdego miesiąca.

Czynsz podlega waloryzacji.

SW1W/000

310005

Glinno

0002

75/4 o pow. 0,3840 ha

0,3840 ha

Użytek rolny:

RIVb- 0,3840 ha

Rolnicze

 0,77  kwintala żyta

Czynsz roczny płatny do 15 maja

SW1W/000

73364/0

Glinno

0002

93 o pow. 0,16 ha

0,16 ha

Użytek rolny:

PsIV

Rolnicze

20 zł.

Czynsz roczny płatny do 15 maja

SW1W/000

64326/6

Glinno

0002

214 o pow.0,52 ha

  0,50 ha

 Użytek rolny:

PsV

Rolnicze

 0,50 kwintala żyta

Czynsz roczny płatny do 15 maja

SW1W/000

73375/0

Glinno

0002

61/4 o pow. 0,97 ha

0,97 ha

 Użytek rolny:

PsIV

Rolnicze

  1,94 kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja

SW1W/000

64327/3

Glinno

0002

264 o pow. 1,89 ha

1,66 ha

Użytek rolny :

PsIV

Rolnicze

3,32   kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja .

SW1W/000

64336/9

Glinno

0002

329 o pow. 0,50 ha

327 o pow. 0,84 ha

1,21 ha

Użytki rolne:

Ps V- 0,76 ha, PsVI- 0,45 ha

Rolnicze

 0,76   kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja

SW1W/000

64336/9

Glinno

0002

203 o pow. 0,32 ha

0,32 ha

Użytek rolny :

Ł IV

Rolnicze

0,64   kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja

SW1W/000

72483/3

Jugowice

0003

74 o pow. 0,08 ha

750 m2

Użytek rolny:

RIVb

Ogródek przydomowy

40 zł. + 23 % VAT

Czynsz roczny płatny do 15 maja

SW1W/000

73771/6

Jugowice

0003

439/9 o pow. 4,01 ha

1,00 ha

Użytek rolny :

PS V

Rolnicze

1,00  kwintal żyta

Czynsz roczny płatny do 15 maja

SW1W/000

08435/3

Jugowice

0003

115 o pow.

1,11 ha

0,90 ha

Użytek rolny

Ł IV- 0,90 ha

 Rolnicze

1,80  kwintala żyta

Czynsz roczny płatny do 15 maja

SW1W/000

07992/8

Jugowice

0003

360/13 o pow. 5,77 ha

4,64 ha

Użytki rolne :

Ps V- 0,11 ha, RIVb - 0,57 ha, RV- 2,63 ha, Ł V- 1,08 ha, Ł VI- 0,25 ha.

Rolnicze

4,96 kwintala żyta

czynsz roczny płatny do 15 maja

 i 15 września

SW1W/000

40655/7

Jugowice

0003

86/2 o pow. 0,1928 ha

0,0838 ha

Użytek rolny :

RIVb

9 ogródków o pow. 115 m2 , 98 m2 ,

130 m2 , 71 m2 ,

 93 m2 , 51 m2 ,

93 m2,95 m2 , 92 m2

Ogródki przydomowe

115m2 , 130 m2

czynsz 15 zł. 

98 m2 , 71 m2 , 93 m2 , 51 m2 , 95 m2  i 92 m2

czynsz 12 zł.

 + 23 % VAT

czynsz roczny płatny do 15 maja

SW1W/000

40655/7

Jugowice

0003

86/2 o pow. 0,1928 ha

 37,50 m2

Działka zbudowana 

 3 budynkami gospodarczymi 

 o pow. użytkowej   : 11 m2 , 14,50 m2 i 12 m2 .

Pomieszczenia gospodarcze.

Stawka miesięczna 

0,55 zł. za 1 m2  + 23 % VAT. Czynsz płatny do 10 - go każdego miesiąca.

Czynsz podlega waloryzacji.

SW1W/000

72482/6

Jugowice

0003

 57 o pow. 0,28 ha

400 m2

Użytek rolny :

ŁIV

2 ogródki o pow. po 200 m2

Ogródki przydomowe

15 zł. + 23 % VAT

Czynsz roczny płatny do 15 maja

SW1W/000

72484/0

Jugowice

0003

114/1 o pow. 2,22 ha

0,22 ha

Użytek rolny

Ł V

Rolnicze

25 zł.

Czynsz roczny płatny do 15 maja

SW1W/000

72641/9

77962/0

Jugowice

0003

395 o pow. 0,17 ha

364/3 o pow. 0,22 ha

0,10 ha

0,22 ha

Użytki rolne:

PsIV-0,03 ha,  Ps V- 0,07 ha, RIVb- 0,22 ha.

Rolnicze

0,57  kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja

SW1W/000

31730/1

Jugowice

0003

398/32 o pow. 0,4963 ha

0,1213 ha

Użytki rolne:

Ps V- 0,0932 ha,

RVI- 0,0281 ha

Rolnicze

20 zł.

Czynsz roczny płatny do 15 maja .

SW1W/000

7964/3

Jugowice

0003

109/1 o pow. 0,0185 ha

0,0185 ha

Działka zabudowana , oznaczona  symbolem Ba.

  Stacje redukcyjno - pomiarowe gazu.

Stawka czynszu 15 zł. za 1 m2  + 23 % VAT

Czynsz roczny płatny do 15 maja

SW1W/000

72642/6

Jugowice

0003

170/6 o pow. 0,01 ha

16 m2

Działka zabudowana

oznaczona jako

Ps IV

Zespoły zaporowo- upustowe gazu.

Stawka czynszu

15 zł. za 1 m2  + 23 % VAT

Czynsz roczny płatny do 15 maja

SW1W/000

86025/6

Jugowice

0003

78/2 o pow.

0,01 ha

18 m2

Działka zabudowana

oznaczona jako

Ps IV

Zespoły zaporowo- upustowe gazu.

Stawka czynszu 15 zł. za 1 m2  + 23 % VAT

Czynsz roczny płatny do 15 maja

SW1W/000

29843/9

Michałkowa

0004

70/10

 o pow.0,5423 ha

0,5423 ha

Użytek rolny :

Ł IV- 0,5423 ha

Rolnicze

1,08  kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja

SW1W/000

73370/5

Michałkowa

0004

75/6 o pow. 0,46 ha

0,46 ha

Użytki rolne :

Ps IV- 0.40 ha,

RIVb- 0,06 ha

Rolnicze

0,92  kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja

SW1W/000

73519/2

Michałkowa

0004

174/3 o pow.0,10 ha

0,10 ha

Użytek rolny:

RIVb

 Ogródek przydomowy

40 zł. + 23 % VAT

Czynsz roczny

płatny do 15 maja

SW1W/000

31124/0

Michałkowa

0004

46/4 o pow. 0,1732 ha

0,1732 ha

Użytek rolny:

 PsIV

Rolnicze

20 zł.

Czynsz roczny

płatny do 15 maja

SW1W/000

48311/0

Michałkowa

0004

172/5 o pow. 0,2429 ha

0,11 ha

Użytek rolny:

RIVb

Rolnicze

20 zł.

Czynsz roczny

płatny do 15 maja

SW1W/000

56211/8

Michałkowa

0004

172/3 o pow. 0,0667 ha

 440 m2

Użytek rolny:

 PsIV

Ogródek przydomowy

30 zł. + 23 % VAT

Czynsz roczny

płatny do 15 maja

SW1W/000

73514/7

Michałkowa

0004

166 o pow. 0,10 ha

0,10 ha

Użytek rolny:

 PsV

 Ogródek

40 zł. 

Czynsz roczny

płatny do 15 maja.

SW1W/000

52768/9

Niedźwiedzica

0005

249 o pow. 0,1025 ha

 1m2

  Działka oznaczona

 symbolem Ps IV - parking

Pojemnik na odzież używaną 

Polski Czerwony Krzyż

1 zł. + 23 % VAT

Czynsz roczny

płatny do 15 maja

SW1W/000

00508/0

Niedźwiedzica

0005

150/4 o pow. 1,59 ha

147/11 o pow. 0,0781 ha

 1,6681 ha

Użytki rolne: RIVb- 0,82 ha, RV- 0,45 ha,RVI- 0,32 ha, Ps IV- 0,0781 ha

Rolnicze

 2,25  kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja

SW1W/000

21268/8

Niedźwiedzica

0005

18/2 o pow. 0,45 ha

 0,45 ha

Użytek rolny:

RIVb

Rolnicze

 0,90  kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja

SW1W/000

42504/8

Niedźwiedzica

0005

 78/2 o pow.

0,62 ha

 0,62 ha

Użytki rolne:

ŁIV- 0,41 ha, RIVb- 0,13 ha, RV- 0,08 ha

Rolnicze

1,16  kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja

SW1W/000

72332/0

Niedźwiedzica

0005

93/3 o pow. 0,0465 ha

 465 m2

Użytek rolny:

PsIV

Ogródek przydomowy

30 zł. + 23 % VAT

Czynsz roczny

płatny do 15 maja

SW1W/000

42714/3

74977/7

74982/5

30540/2

Olszyniec

0006

48/4 o pow. 0,88 ha

95/4 o pow. 0,17 ha

23/2 o pow. 0,28 ha

123 o pow. 0,15 ha

0,86 ha

Użytki rolne:

ŁIV- 0,17 ha,RIVb-0,02 ha, RV- 0,35 ha, PsV- 0,32 ha

Rolnicze

1,05  kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja

SW1W/000

34550/6

Olszyniec

0006

168/4 o pow. 0,1826 ha

 0,16 ha

Użytek rolny:

 Ps IV

Rolnicze

20 zł.

Czynsz roczny

płatny do 15 maja

SW1W/000

42714/3

Olszyniec

0006

48/4 o pow. 0,88 ha

 0,50 ha

Użytek rolny:

 PsV

Rolnicze

 0,50  kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja

SW1W/000

74984/9

74987/0

Olszyniec

0006

191 o pow. 0,24 ha

209/4 o pow. 0,0776 ha

0,3176 ha

Użytki rolne:

 PsIV- 0,1976 ha,

PsV- 0,12 ha

Rolnicze

0,52  kwintala żyta

Czynsz roczny płatny do 15 maja

SW1W/000

71377/0

Rzeczka

0008

127 o pow. 0,12 ha

 3m2

Działka oznaczona jako ŁIV

Zabudowana częścią

budynku gospodarczego

o pow. 3 m2

Stawka czynszu

3 zł za 1 m2

czynsz roczny płatny do 15 maja.

SW1W/000

48307/9

Zagórze Śląskie

0010

109/12 o pow. 0,1049 ha

18,90 m2

Działka zabudowana garażem blaszanym o pow. użytkowej 18,90 m2 .

Garaż

Stawka miesięczna 

2,52 zł. za 1 m2  + 23 % VAT. Czynsz płatny do 10 - go każdego miesiąca.

Czynsz podlega waloryzacji.

SW1W/000

48307/9

Zagórze Śląskie

0010

109/12 o pow. 0,1049 ha

85,24 m2

Działka oznaczona  Br/PsIV

Ogródek przydomowy

12 zł.+ 23 % VAT

Czynsz roczny

płatny do 15 maja.

SW1W/000

63913/1

Zagórze Śląskie

0010

354 o pow. 2,9749 ha

 17 m2

Działka zabudowana  budynkiem gospodarczym  o pow. użytkowej  17 m2 .

Budynek gospodarczy

Stawka miesięczna 

0,55 zł. za 1 m2  + 23 % VAT. Czynsz płatny

do 10 - go każdego miesiąca.

Czynsz podlega waloryzacji.

SW1W/000

63913/1

Zagórze Śląskie

0010

354 o pow. 2,9749 ha

29,44 m2

Działka zabudowana garażem murowanym o pow. użytkowej 29,44 m2 .

Garaż

Stawka miesięczna 

2,52 zł. za 1 m2  + 23 % VAT. Czynsz płatny do 10 - go każdego miesiąca.

Czynsz podlega waloryzacji.

SW1W/000

75183/1

Zagórze Śląskie

0010

366/2 o pow. 0,0366 ha

 62 m2

Działka zabudowana  budynkiem zawierającym dwa pomieszczenia gospodarczo - garażowe o pow. po 31 m 2 .

Pomieszczenia gospodarczo - garażowe

Stawka miesięczna 

1,12 zł. za 1 m2  + 23 % VAT. Czynsz płatny do 10 - go każdego miesiąca.

Czynsz podlega waloryzacji.

SW1W/000

72458/9

Zagórze Śląskie

0010

322 o pow. 0,4332 ha

0,4332 ha

Użytek rolny :

RIVa .

Rolnicze

0,87  kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja

SW1W/000

72452/7

Zagórze Śląskie

0010

383 o pow. 0,5811 ha

0,1500 ha

Użytek rolny:

RIIIb.

Dwa ogródki o pow. 600 m 2 i 900 m2

 Ogródki  przydomowe -

rolnicze.

900 m2 - 40 zł.

600 m2  - 30 zł.

Czynsz roczny płatny  do 15 maja

SW1W/000

72456/5

Zagórze Śląskie

0010

316 o pow. 0,2793 ha

0,2793 ha

Użytek rolny:

 Ps III

Rolnicze

0,70  kwintala żyta

Czynsz roczny płatny do 15 maja

SW1W/000

15056/4

Zagórze Śląskie

0010

365/2 o pow. 0,0498 ha

125 m2

Działka oznaczona symbolem Bi.

Ogródek przydomowy.

15 zł.+ 23 % VAT

Czynsz roczny

płatny do 15 maja.

SW1W/000

29122/9

Zagórze Śląskie

0010

262  o pow. 0,0434 ha

434 m2

Użytek rolny:

PsIV

Ogródek przydomowy- rolnicze. 

15 zł.

Czynsz roczny

płatny do 15 maja

SW1W/000

72325/8

12985/4

72323/4

Zagórze Śląskie

0010

46 o pow. 3,3577 ha

59 o pow. 0,2599 ha

57 o pow. 1,1313 ha

4,7489 ha

Użytki rolne:

PsIV- 0,2752ha

PsV-0,4092 ha

ŁIV- 0,3336 ha

ŁV- 0,1176 ha

RIVa-0,1552 ha

RIVb- 1,0512 ha

RV- 1,8066 ha

RVI- 0,5726 ha

N- 0,0277 ha

Rolnicze

5,96  kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja

  i 15 września

SW1W/000

71231/5

Zagórze Śląskie

0010

332/4 o pow. 0,0218 ha

188 m2

Użytek rolny

Ps V

Ogródek przydomowy

15 zł.+ 23 % VAT

Czynsz roczny

płatny do 15 maja.

SW1W/000

71231/5

Zagórze Śląskie

0010

332/4 o pow. 0,0218 ha

 30 m2

Działka zabudowana  budynkiem gospodarczym  o pow. użytkowej  30 m2 .

Budynek gospodarczy

Stawka miesięczna 

0,55 zł. za 1 m2  + 23 % VAT. Czynsz płatny do 10 - go każdego miesiąca.

Czynsz podlega waloryzacji.

SW1W/000

71231/5

Zagórze Śląskie

0010

332/7 o pow. 0,0197 ha

186 m2

Użytek rolny

Ps V

Ogródek przydomowy

15 zł.+ 23 % VAT

Czynsz roczny

płatny do 15 maja

SW1W/000

71231/5

Zagórze Śląskie

0010

332/7 o pow. 0,0197 ha

 11 m2

Działka zabudowana  budynkiem gospodarczym  o pow. użytkowej  

11 m2 .

Budynek gospodarczy

Stawka miesięczna 

0,55 zł. za 1 m2  + 23 % VAT. Czynsz płatny do 10 - go każdego miesiąca.

Czynsz podlega waloryzacji.

SW1W/000

71231/5

Zagórze Śląskie

0010

332/1 o pow.0,1583 ha

0,0563,85 m2

Użytek rolny

Ps V. Dwa ogródki o pow. 287,85 m2

  i 276 m 2

Ogródki przydomowe

 Czynsz

287,85 m 2 - 20 zł

276 m2  - 20 zł.

.+ 23 % VAT.

Czynsz roczny

płatny do 15 maja

SW1W/000

71231/5

Zagórze Śląskie

0010

332/1 o pow.0,1583 ha

 

 36,15 m2

Działka zabudowana  dwoma budynkami gospodarczymi  o pow. użytkowej 

 24 m2  i 12,15 m2 .

Budynek gospodarczy

Stawka miesięczna 

0,55 zł. za 1 m2  + 23 % VAT. Czynsz płatny do 10 - go każdego miesiąca.

Czynsz podlega waloryzacji.

SW1W/000

45035/9

Zagórze Śląskie

0010

110/1 o pow. 0,0621 ha

  53 m2

Działka oznaczona jako Br/PsIV

Ogródek przydomowy

12 zł.+ 23 % VAT

Czynsz roczny

płatny do 15 maja

SW1W/000

52770/6

Zagórze Śląskie

0010

368/5 o pow. 0,3084 ha

0,16 ha

Działka niezabudowana oznaczona jako RIII a

Składowanie materiałów w ramach inwestycji

" Budowa oczyszczalni ścieków dla dodatkowej ochrony Jeziora Bystrzyckiego"

100 zł + 23 % VAT

czynsz   płatny do 10 - go każdego miesiąca.

SW1W/000

45786/9

Zagórze  Śląskie

0010

95/9 o pow. 0,1084 ha

26 m2

Działka  zabudowana częścią budynku sanitarno- gospodarczego.

 Zaplecze gospodarcze .

Stawka 3 zł. za 1m2 + 23 % VAT

Czynsz roczny

płatny do 15 maja.

Wykaz  podlega : wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, na okres  21 dni tj. od    16.11.2017 r. do   08.12.2017 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie Urzędu Gminy Walim -  ( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia ) .