Wykaz Nr  16/2017 z dnia  16 listopada 2017 roku nieruchomości gminnych przeznaczonych

do oddania w dzierżawę, najem.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

pow. działki

Powierzchnia

do  dzierżawy,

najmu. 

Opis  nieruchomości

przeznaczonej do oddanie w dzierżawę , najem.

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 Wysokość czynszu

 ( w zł. i w q żyta) termin płatności

SW1W/000

34950/0

 Walim

0009

655/10 o pow. 0,6739 ha

0,49 ha

Użytki rolne :

Ps V- 0,28 ha i Ps VI - 0,21 ha

Rolnicze

0,28 kwintala żyta 

czynsz roczny płatny

 do 15 maja

SW1W/000

65153/9

Walim

0009

631/1 o pow. 2,28 ha

631/2 o pow. 0,52 ha

 0,77 ha

0,50 ha

Użytki rolne:

 R V- 1,27 ha

Rolnicze

1,27 kwintala żyta 

czynsz roczny płatny

do 15 maja

SW1W/000

36820/0

Walim

0009

662/4 o pow. 2,20 ha

663 o pow. 1,92 ha

1,89 ha

1,92 ha

Użytki  rolne : Ps V-  1,77  ha, Ps IV- 1,81 ha, Lz- 0,23 ha           

Rolnicze 

5,62 kwintala żyta

czynsz roczny płatny

do 15 maja

 i 15 września

SW1W/000

64465/2

Walim

0009

430 o pow. 2,16 ha

0,10 ha

Użytek rolny:

RVI - 0,10 ha

Ogródek

Czynsz roczny

40 zł. płatny

 do 15  maja

SW1W/000

71191/2

Walim

0009

166 o pow. 1,93 ha

1,59 ha

Użytek rolny : Ps V- 1,59 ha

Rolnicze

1,59 kwintala żyta 

czynsz roczny

płatny do 15 maja

SW1W/000

71190/5

68798/3

68798/3

69843/1

Walim

0009

163 o pow. 3,39 ha

138/2 o pow.0,44 ha

138/4 o pow. 0,19 ha

140 o pow. 0,09 ha

0,60 ha

0,31 ha

0,19 ha

0,08 ha

Użytki rolne:

 UZ V- 0,79 ha, RV- 0,28 ha, PsIV- 0,08 ha, R VI-0,03 ha

Rolnicze

1,23 kwintala

czynsz roczny

 płatny do 15 maja

SW1W/000

31188/6

Walim

0009

127/5 o pow. 0,1865 ha

Ogródki o pow.

600 m2  , 200 m2

Użytek rolny :PsIV. Dwa ogródki przydomowe  o pow.  600 m2  i 130 m2

Ogródki przydomowe

 Czynsz roczny:

600 m 2 - 30 zł. + 23 % VAT,

130 m2 - 15 zł + 23 % VAT 

grunty pod altanami:

3 zł. za 1 m2 + 23 % VAT

płatny do 15 maja

SW1W/000

31188/6

Walim

0009

129/7 o pow. 0,0696 ha

190 m2

 Działka oznaczona symbolem Bp  -  dwa ogródki o pow.   190 m2  i 92 m  2

Ogródki  przydomowe

Czynsz roczny 190 m 2 - 15  zł. + 23 % VAT,

92 m2  - 12 zł + 23 % VAT płatny

do 15 maja

SW1W/000

36482/2

Walim

0009

132/7 o pow.

0,0814 ha

180 m2

Działka oznaczona:

Br/PsV - ogródek o pow. 180 m 2

 Ogródek przydomowy

Czynsz roczny

15 zł. + 23 % VAT

płatny do 15  maja

SW1W/000

45933/5

Walim

0009

149/2 o pow. 0,2883 ha

0,23 ha

Użytek rolny :  Ps IV- 0,23 ha

Rolnicze

Czynsz roczny

25 zł. płatny

do 15 maja

SW1W/000

45933/5

Walim

0009

149/2 o pow. 0,2883 ha

0,0110 ha

Użytek rolny: PsIV -110 m

 Ogródek przydomowy

Czynsz roczny

15 zł. + 23 % VAT

płatny do 15 maja

SW1W/000

45932/8

Walim

0009

149/4 o pow. 0,1507 ha

0,0600 ha

Działka oznaczona symbolem B- 600 m2

 Ogródek przydomowy

Czynsz roczny

30 zł. + 23 % VAT

płatny do 15 maja

SW1W/000

26291/3

Walim

0009

540/7 o pow.

0,0846 ha

22 m2

Działka zabudowana  budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej  22 m2 ,oznaczona w ewidencji : RV

 Pomieszczenie

gospodarcze

Stawka miesięczna 0,55 zł. za 1 m2  + 23 % VAT. Czynsz płatny do 10 - go każdego miesiąca.

Czynsz podlega waloryzacji.

SW1W/000

37659/9

Walim

0009

88/1 o pow.

0,0709 ha

Ogródki o pow.

50 m2  i  338 m2

Użytek rolny :

Ps V.

Dwa ogródki

o pow. 50 m2

  i  338 m2 

Ogródki przydomowe.

Czynsz roczny

 50 m 2 - 12  zł. + 23 % VAT,

 338  m2  - 30 zł + 23 % VAT

płatny do 15 maja

SW1W/000

70480/8

Walim

0009

252/4 o pow. 6,89 ha

 0,51 ha

 Użytki rolne:

PsIV- 0,27 ha

i RV- 0,24 ha

Rolnicze

Czynsz roczny

0,78  kwintala żyta 

płatny do 15 maja

SW1W/000

33433/3

Walim

0009

726 o pow. 0,0406 ha

406 m2

Działka oznaczona symbolem Bp - 406 m2

Ogródek przydomowy

Czynsz roczny

30 zł. + 23 % VAT

płatny do 15 maja

SW1W/000

32652/7

Walim

0009

362/12 o pow. 0,1212 ha

118 m2

Działka oznaczona symbolem B- 118 m2

Ogródek przydomowy

Czynsz roczny

15 zł. + 23 % VAT

płatny do 15 maja

SW1W/000

32646/2

Walim

0009

362/3 o pow.

 0,0080  ha

 33 m2

Działka zabudowana  budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej

33 m2 ,oznaczona w ewidencji  symbolem B

 Pomieszczenie

gospodarcze

Stawka miesięczna 0,55 zł. za 1 m2  + 23 % VAT. Czynsz płatny do 10 - go każdego miesiąca.

Czynsz podlega waloryzacji.

SW1W/000

32647/9

Walim

0009

362/4 o pow.

0,0046 ha

24 m2

Działka zabudowana  budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej

24 m2 ,oznaczona w ewidencji  symbolem B

 Pomieszczenie

gospodarcze

Stawka miesięczna 0,55 zł. za 1 m2  + 23 % VAT. Czynsz płatny do 10 - go każdego miesiąca.

Czynsz podlega waloryzacji.

SW1W/000

32347/6

Walim

0009

376/28 o pow.

0,1241 ha

130 m2

Działka oznaczona symbolem Bi- 130 m2

ogródek

Ogródek przydomowy

Czynsz roczny

15 zł. + 23 % VAT

płatny do 15 maja

SW1W/000

71786/6

Walim

0009

357 o pow.0,21

754/2 o pow. 0,4473 ha

22,12 m2

Działka zabudowana  budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej

 22,12m2  oznaczona w ewidencji   : RIVb

 Pomieszczenie

gospodarcze

Stawka miesięczna 0,55 zł. za 1 m2  + 23 % VAT. Czynsz płatny do 10 - go każdego miesiąca.

Czynsz podlega waloryzacji.

SW1W/000

38390/4

Walim

0009

323/4 o pow. 0,0856 ha

620 m2

Działka oznaczona symbolem  PsIV

3 ogródki przydomowe o pow. :  200 m2 , 100 m2 ,120 m2 i 200 m2

Ogródki przydomowe.

Czynsz roczny

200 m2 - 15 zł,

100 n2 - 12 zł.

120 m2  - 15 zł.

+ 23 % VAT

płatny do 15 maja

SW1W/000

36751/9

Walim

0009

328 o pow.0,31 ha

26 m2

Działka oznaczona symbolem Bi-  26 m2

ogródek

Ogródek przydomowy

Czynsz roczny

12 zł. + 23 % VAT

płatny do 15 maja

SW1W/000

26291/3

Walim

0009

325 o pow. 0,10 ha

Działka oznaczona symbolem  ŁIV,

2 ogródki przydomowe o pow. :  200 m2 , 315 m2  

Ogródki przydomowe

Czynsz roczny

200 m 2 - 15 zł.

315 m2  - 20 zł.

+ 23 % VAT

płatny do 15 maja

SW1W/000

71371/8

Walim

0009

420 o pow. 0,05 ha

495 m2

Użytek rolny RV

Ogródek o pow. 485 m2 .Działka w części zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. 15 m2

Ogródek .

Pomieszczenie gospodarcze

Czynsz roczny ogródek  30 zł. + 23 % VAT

płatny do 15 maja.

Pom. gosp. stawka miesięczna 0,55 zł. za 1 m2  + 23 % VAT. Czynsz płatny do 10 - go każdego miesiąca.

Czynsz podlega waloryzacji.

SW1W/000

69844/8

Walim

0009

605/2 o pow. 1,00 ha

1591  m2

Użytek  rolny - RV

6 ogródków o pow.  105m2 , 600 m2 ,346 m 2 ,  100 m2 ,266 m2 , 174 m2

Ogródki przydomowe

Czynsz roczny

105 m2 - 15 zł.

600 m2 - 30 zŁ.

346 m2  -  20 zł.

100 m2  - 12 zł.

266 m2 -    20 zł.

174 m2  -  15 zł.

+ 23 % VAT

Czynsz płatny do 15 maja

SW1W/000

48052/6

Walim

0009

590/4 o pow. 0,2462 ha

 800 m2

Użytek rolny Ps IV-800 m2 - ogródek

Ogródek przydomowy

Czynsz roczny

40 zł. + 23 % VAT płatny do 15 maja

SW1W/000

30964/3

Walim

0009

610/5 o pow.

418 m2

Użytek rolny Ps V

Ogródek 

Ogródek przydomowy

Czynsz  roczny

30 zł. + 23 % VAT

płatny do 15 maja

SW1W/000

44957/2

Walim

0009

591/5 o pow. 0,0479 ha

 142 m 2

Działka oznaczona symbolem Br/PsIV - ogródek

Ogródek przydomowy

Czynsz roczny

15 zł. +23 % VAT

płatny do 15 maja

SW1W/000

71381/1

Walim

0009

409/1 o pow. 1,30 ha

1050 m2

Użytek rolny  RIVb

 2 ogródki  o pow. 700 m 2 , 350 m2

 Ogródki przydomowe

Czynsz roczny

700 m2 - 40 zł.

350 m 2  - 20 zł.

+ 23 % VAT

płatny do 15 maja

SW1W/000

56876/7

Walim

0009

524 o pow.0,43 ha

0,43 ha

Użytek rolny PsV

rolnicze

0,43 kwintala żyta

czynsz roczny

płatny  do 15 maja

SW1W/000

56877/4

Walim

0009

526 o pow. 0,39 ha

0,39 ha

Użytek rolny PsV

rolnicze

0,39 kwintala żyta

czynsz roczny płatny

 do 15 maja

SW1W/000

20336/9

Walim

0009

715 o pow.0,05 ha

 500 m2

Działka oznaczona symbolem Bi ogródek

Ogródek przydomowy

Czynsz roczny

30 zł. + 23 % VAT

płatny do 15 maja

SW1W/000

53344/8

Walim

0009

701/11 o pow. 0,0739 ha

451 m2

Działka oznaczona symbolem B/PsIV

5 ogródków o pow.

108 m2 , 116 m2 , 66 m2 , 61 m2  , 100 m2

Ogródki przydomowe

Czynsz roczny

108 m2 - 15 zł.

116 m2 - 15 zł.

66 m2  - 12 zł.

61 m2 - 12 zł.

100 m2 -12 zł.

+ 23 % VAT

czynsz płatny do 15 maja

SW1W/000

65153/9

Walim

0009

630 o pow. 1.05 ha

 1179 m2

Użytek rolny RIVb

5 ogródków o pow. 241 m2 , 312 m2 , 136 m2 , 250 m2 , 240 m2  ,

Ogródki przydomowe

Czynsz roczny

241 m2 - 20 zł.

312 m2 -20 zł.

136 m2 -15 zł.

250 m2 -20 zł.

240 m2 - 20 zł.

+ 23 % VAT

czynsz płatny do 15 maja

SW1W/000

71373/2

Walim

0009

627 o pow.0,33 ha

586 m2

Użytek rolny

RIVb

2 ogródki o pow.

360 m2 , 226 m2

Ogródki przydomowe

Czynsz roczny

360 m2 -20 zł.

226 m2 - 20 zł.

+ 23 % VAT

czynsz płatny do 15 maja

SW1W/000

65153/9

Walim

0009

631/1 o pow. 2,28 ha

300 m2

Użytek rolny RIVb

ogródek

Ogródek przydomowy

Czynsz roczny

20 zł. + 23 % VAT

czynsz płatny do 15 maja

SW1W/000

71301/7

Walim

0009

542 o pow. 1,25 ha

507 m 2

Użytek rolny ŁV

2 ogródki o pow. 387 m2  i 120 m2

Ogródki przydomowe

Czynsz roczny

375 m 2  -  20 zł.

grunt pod altaną 12 m2 - 3 zł. za 1 m2

120 m 2 - 15 zł.

+ 23 % VAT

Czynsz płatny do 15 maja

SW1W/000

26291/3

Walim

0009

540/7 o pow. 0,0846 ha

118 m2

Użytek rolny PsV

2 ogródki przydomowe o pow. 76 m2  i 42 m2

Ogródki przydomowe

Czynsz roczny

76 m2  -12 zł.

42 m2 -  12 zł.

+ 23 % VAT

czynsz płatny do 15 maja

SW1W/000

26291/3

Walim

0009

540/7 o pow.

0,0846

32,80 m2

Użytek rolny PsV

2 pomieszczenia gospodarcze

o pow. 8 m2  i  24,80 m2

Pomieszczenia gospodarcze

Stawka miesięczna  0,55 zł. za 1 m2  + 23 % VAT. Czynsz płatny do 10 - go każdego miesiąca.

Czynsz podlega waloryzacji.

SW1W/000

69993/7

Walim

0009

512/2 o pow.

0,03 ha

 172m2

Użytek rolny Ps V

3 ogródki przydomowe o pow. 58 m2 , 56 m2

 i 58 m2

Ogródki przydomowe

Czynsz roczny

58 m 2 - 12 zł.

56 m2  -  12 zł.

+ 23 % VAT

Czynsz płatny do 15 maja.

SW1W/000

75 378/5

Walim

0009

547/2 o pow. 0,02 ha

 200 m2

Działka oznaczona symbolem dr

Poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej

dz. 548/1 i 549/2

Czynsz roczny

Stawka 0,30 zł za 1m2  + 23  % VAT

Czynsz płatny do 15 maja.

SW1W/000

74072/3

Walim

0009

468/6 o pow. 0.0146 ha

 18 m2

Działka oznaczona symbolem Bp

Parking

Czynsz roczny

Stawka 4  zł za 1m2  + 23  % VAT

Czynsz płatny do 15 maja.

SW1W/000

75378/5

  

 SW1W/000

73 362/6

  

 Walim

0009

730 o pow.0,01 ha

731 o pow. 0,03 ha

  20,70  m 2 

 Działka zabudowana garażem blaszanym o pow. użytkowej 20,70 m2 ,oznaczona w ewidencji symbolem dr i Bp

Garaż

Stawka miesięczna 2,52 zł. za 1 m2  + 23 % VAT. Czynsz płatny do 10 - go każdego miesiąca.

Czynsz podlega waloryzacji.

SW1W/000

32652/7

Walim

0009

362/12 o pow. 0,1212 ha

   12,00  m 2 

 Działka zabudowana garażem blaszanym o pow. użytkowej 12,00 m2 ,oznaczona w ewidencji symbolem   B

Garaż

Stawka miesięczna 2,52 zł. za 1 m2  + 23 % VAT. Czynsz płatny do 10 - go każdego miesiąca.

Czynsz podlega waloryzacji.

SW1W/000

68802/5

Walim

0009

748/10 o pow.0,0027 ha

   18,90 m2

 Działka zabudowana garażem  murowanym

 o pow. użytkowej 18,90 m2 oznaczona w ewidencji symbolem   B

Garaż

Stawka miesięczna 1,94 zł. za 1 m2  + 23 % VAT. Czynsz płatny do 10 - go każdego miesiąca.

Czynsz podlega waloryzacji.

SW1W/000

68802/5

Walim

0009

748/12 o pow.0,0025 ha

   18,90 m2

 Działka zabudowana garażem  murowanym

 o pow. użytkowej 18,90 m2 oznaczona w ewidencji symbolem   B

Garaż

Stawka miesięczna 1,94 zł. za 1 m2  + 23 % VAT. Czynsz płatny do 10 - go każdego miesiąca.

Czynsz podlega waloryzacji.

SW1W/000

68802/5

Walim

0009

748/15 o pow.

0,0037 ha

   18,90 m2

 Działka zabudowana garażem  murowanym

 o pow. użytkowej 18,90 m2 oznaczona w ewidencji symbolem   B

Garaż

Stawka miesięczna 1,94 zł. za 1 m2  + 23 % VAT. Czynsz płatny do 10 - go każdego miesiąca.

Czynsz podlega waloryzacji.

SW1W/000

69997/5

Walim

0009

701/16 o pow. 0,0028 ha

 9,00 m2

 Działka zabudowana garażem  murowanym

 o pow. użytkowej  9,00 m2 oznaczona w ewidencji symbolem   B

Garaż

Stawka miesięczna 1,94 zł. za 1 m2  + 23 % VAT. Czynsz płatny do 10 - go każdego miesiąca.

Czynsz podlega waloryzacji.

SW1W/000

69997/5

Walim

0009

701/14 o pow.0,0028 ha

10,91 m2

 Działka zabudowana garażem  murowanym

 o pow. użytkowej 10,91 m2 oznaczona w ewidencji symbolem   B

Garaż

Stawka miesięczna 4,62 zł. za 1 m2  + 23 % VAT. Czynsz płatny do 10 - go każdego miesiąca.

Czynsz podlega waloryzacji.

SW1W/000

73363/3

Walim

0009

405/25 o pow. 93 m2

 93 m2

Działka oznaczona symbolem Bi- ogródek o pow. 75 m2  oraz grunt pod budynkiem gospodarczym drewnianym o pow.

18 m2.

Ogródek przydomowy

Czynsz roczny płatny do 15 maja

15 zł + 23 % VAT

grunt pod budynkiem

3 zł za 1 m2  + 23 % VAT.

SW1W/000

31 188/6

Walim

0009

121 o pow. 0,40 ha

 0,17 ha

Działka oznaczona jako

Wody stojące 500 m2

 i Ps V  -1200 m2

 Rolnicze

 Zbiornik wodny

Wody stojące

0,20 kwintala żyta

 PS V- 1200 m2

20 zł. + 23 % VAT

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

SW1W/000

20975/0

Walim

0009

377/1 o pow. 1,50 ha

250 m2

Użytek rolny:

RV

Ogródek przydomowy

Czynsz roczny

20 zł. + 23 % VAT 

płatny do 15 maja

SW1W/000

32347/6

Walim

0009

376/12 o pow. 0,0042 ha

20,16 m2

 Działka zabudowana  budynkiem gospodarczo - garażowym  murowanym

 o pow. użytkowej  20,16 m2 oznaczona w ewidencji symbolem Bi

Pomieszczenie gospodarczo - garażowe

Stawka miesięczna 1,12 zł. za 1 m2  + 23 % VAT. Czynsz płatny do 10 - go każdego miesiąca.

Czynsz podlega waloryzacji.

Wykaz  podlega : wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, na okres  21 dni tj. od    16.11.2017 r. do   08.12.2017 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie Urzędu Gminy Walim -  ( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia ).