Walim, dnia  09.11.2017 r.

Wykaz Nr 15/2017 z  dnia  09.11. 2017 roku nieruchomości gminnych

przeznaczonych do sprzedaży.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer

 działki

Pow.

 działki 

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena

nieruchomości

1

SW1W/000

    42505/5

 Walim

ul.  Wyszyńskiego  87/2A

0009

  132/8

   0,0983 ha

udział w częściach wspólnych

nieruchomości

 1812/10 000

Lokal mieszkalny złożony

 z  11 pomieszczeń : parter - komunikacja, pom. pomocnicze, poddasze użytkowe I piętro- dwa pokoje, łazienka z wc, jedno pomieszczenie komunikacji, kuchnia oraz 4 pom. pomocnicze ( garderoby)  o łącznej pow. użytkowej  84,02  m2  .

Zabudowa mieszkaniowa.

Sposób zagospodarowania:

lokal mieszkalny.

  76 300  zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od   09.11. 2017 roku.

Wykaz  podlega : wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, na okres  21 dni tj. od   09.11.2017 r. do   01.12.2017 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie Urzędu Gminy Walim -  ( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia ).