Wykaz  Nr 14/2017   z dnia   28 września  2017   roku nieruchomości gminnych przeznaczonych

do dzierżawy / najmu.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Pow. działki

Powierzchnia

do  dzierżawy,

najmu. 

Opis  nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 Wysokość czynszu i termin płatności

(w  zł. i q żyta )

1

SW1W/000

    26 291/3

 

Walim

   Nr obrębu 0009

  552/2 o pow. 0,2713 ha

 64 m2

  

 Działka niezabudowana oznaczona symbolem PsIV.

  Zabudowa mieszkaniowo - usługowa.

Ogródek przydomowy o pow. 64 m 2 .

Czynsz  roczny

 12  zł. + 23 % podatek VAT.

Czynsz   płatny do  15 maja .

2

SW1W/000

32349/0

Walim

Nr obrębu 0009

376/11  o pow.

0, 0100 ha

20,30 m2

 Działka zabudowana

oznaczona symbolem Bi.

Zabudowa mieszkaniowo- usługowa.

Pomieszczenie gospodarczo - garażowe o pow. 20,30 m 2 .

Stawka miesięczna   

1,12  zł. za 1 m2 + 23 % VAT. Czynsz płatny do 10 -go każdego miesiąca.

Czynsz podlega waloryzacji.

3

SW1W/000

 72 486/4

 Zagórze Śl.

Nr obrębu 0010

 369  o pow.

0, 0218 ha

 35  m2

 Działka zabudowana

oznaczona symbolem Bi.

Zabudowa mieszkaniowo- usługowa.

Pomieszczenie gospodarcze o pow.  35 m 2 .

Stawka miesięczna   

 0, 55  zł. za 1 m2 + 23 % VAT. Czynsz płatny do 10 -go każdego miesiąca.

Czynsz podlega waloryzacji.

                               

Wykaz podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie Urzędu Gminy Walim -  ( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia) na okres od  28.09.2017 r. do   20.10.2017 r.