Wykaz Nr 13/2017   z dnia   07 września  2017   roku nieruchomości gminnych przeznaczonych

do dzierżawy / najmu.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Pow. działki

Powierzchnia

do  dzierżawy,

najmu. 

Opis  nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 Wysokość czynszu i termin płatności

(w  zł. i q żyta )

1

SW1W/000

   72332/0

 

   Niedźwiedzica

   Nr obrębu 0005

 83 o pow. 0,40 ha

82/2 o pow. 0,3023 ha

0,39 ha  z działki nr 83

0,28 ha z działki  nr

82/2

  

 Użytki rolne: Pastwisko  klasy

IV i V oraz  Rola klasy IVb i V.

   Rolnicze

Czynsz  roczny

 1,20 kwintala żyta.

Czynsz   płatny do  15maja .

2

SW1W/000

   45 562/3

 

 Dziećmorowice

 Nr obrębu 0001

 248/3  o pow.

0,0499 ha

 20  m 2 

Działka w części zabudowana oznaczona    symbolem B/RIVb

 i Łąka kl. V.

   Pomieszczenie

 gospodarcze

o pow. 20 ,00 m2

 

Stawka miesięczna   0,55 zł. za 1 m2 + 23 % VAT. Czynsz płatny do 10 -go każdego miesiąca.

Czynsz podlega waloryzacji.

3

SW1W/000

    64 325/9

 

 Dziećmorowice

 Nr obrębu 0007

    215/2  o pow.

0,08 ha

  320 m 2 

 Użytek rolny : łąka klasy III.

   Ogródek przydomowy

  Czynsz  roczny

 20,00 + 23 % VAT

Czynsz   płatny do  15 maja .

4

SW1W/000

 71230/8

Walim

Nr 0009

151/4 o pow. 0,27 ha

11 m2

Działka w części zabudowana oznaczona    symbolem

  Łąka kl. III.

 Parking

Czynsz  roczny

 4 zł. za 1 m2

+ 23 % VAT

Czynsz   płatny do  15 maja .

5

SW1W/000

36751/9

Walim ul. Boczna 9

Nr 0009

328 o pow. 0,31 ha

4 m2

Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym.

Pomieszczenie

 użytkowe o pow. 4 m2 

z przeznaczeniem na  punkt kasowy.

Czynsz miesięczny

w kwocie 250 zł. +23 % VAT.

Czynsz płatny do 10 -go każdego miesiąca.

 

Wykaz podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9,  oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie Urzędu Gminy Walim -  ( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia

na okres od   07.09.2017 r. do   29.09.2017 r.