Wykaz Nr 11/2017   z dnia   13 lipca 2017   roku nieruchomości gminnych przeznaczonych

do dzierżawy.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Pow. działki

Powierzchnia

do  dzierżawy,

najmu. 

Opis  nieruchomości

przeznaczonej do oddanie w dzierżawę , najem.

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 Wysokość czynszu i termin płatności

1

SW1W/000

   26 291/3

 

  Walim

  552/2  o pow.

0,2713 ha

 220 m 2 

Działka niezabudowana,  oznaczona symbolem

PsIV

  Zabudowa mieszkaniowo-

 usługowa.

 Ogródki przydomowe o pow. 122 m2  i 63 m2

  Czynsz  roczny

15,00 zł. + 23  %VAT za pow.

 122 m2

12,00 + 23 % VAT

za pow. 63 m2

Czynsz   płatny do  15 maja .

1

SW1W/000

   26 291/3

 

  Walim

  552/2  o pow.

0,2713 ha

  15  m 2 

Działka  zabudowana garażem blaszanym o pow. użytk. 15 m2,  oznaczona symbolem

PsIV.

  Zabudowa mieszkaniowo-

 usługowa.

Garaż

 

Stawka miesięczna   2,52 zł. za 1 m2 + 23 % VAT. Czynsz płatny do 10 -go każdego miesiąca.

Czynsz podlega waloryzacji.

2

SW1W/000

   26 291/3

 

  Walim

   325  o pow.

0,1000 ha

 60 m 2 

Działka niezabudowana,  oznaczona symbolem

 ŁIV.

  Zabudowa mieszkaniowo-

 usługowa.

 Ogródek przydomowy

 o pow.  60  m2

  Czynsz  roczny

12,00 + 23 % VAT

Czynsz   płatny do  15 maja .

 

Wykaz podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9,  oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie Urzędu Gminy Walim -  ( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia

na okres od  13.07.2017 r. do   03.08.2017 r.