Wykaz Nr 10/2017 z  dnia   13.07. 2017 roku nieruchomości gminnych

przeznaczonych do sprzedaży.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer

 działki

Pow.

 działki 

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena

nieruchomości

1

SW1W/000

 30633/4

 Walim

ul. Wyszyńskiego

31/3

0009

 269

   0,1700 ha

udział w częściach wspólnych

nieruchomości

 835/10 000

Lokal mieszkalny złożony

  z pokoju i kuchni

 o łącznej pow. użytkowej    26,21 m2  oraz komórki o pow. 4,34 m2

Zabudowa mieszkaniowa.

Sposób zagospodarowania:

lokal mieszkalny.

  28 000  zł.

2

SW1W/000

     47 889/5

  Walim

ul. Wyszyńskiego

 92 A/2

0009 

 127/4

   0,3424 ha

udział w częściach wspólnych

nieruchomości

  1248/10 000

 Lokal mieszkalny złożony

z  4 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc i garderoby  o łącznej pow. użytkowej  80,34 m2 oraz pom.  gospodarczego  o   pow.  8,56 m2  .

Zabudowa mieszkaniowa.

Sposób zagospodarowania:

lokal mieszkalny.

 101 300 zł.

3

SW1W/000

     24 690/6

  Olszyniec

ul. Świdnicka 7/1b

  174/2

0,2145 ha

udział w częściach wspólnych

nieruchomości

  495/10 000

Lokal użytkowy stanowiący garaż o pow. użytkowej 18,34 m2 .

   

 Zabudowa mieszkaniowa.

Sposób zagospodarowania:

lokal  przeznaczony na cele inne niż mieszkalne.

  5 300 zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od   13 lipca  2017 roku.

Wykaz podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9,  oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie Urzędu Gminy Walim -  ( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia

na okres od  13.07.2017 r. do   03.08.2017 r.