Walim, 07.07.2017 r.

 

 

 

 

ZESTAWIENIE  ZŁOŻONYCH  OFERT

dot. ogłoszenia o sprzedaży z dn. 19.06.2017 r.

 

 

 

Ofertę kupna pojazdu marki STAR 266 złożyły firmy:

 

 

1. INTER STAL S.C. Mariola Golonka, Jacek Golonka, ul. Wyszyńskiego 87A, 58-320 Walim. Cena oferty: 3.200,00 zł brutto.

2. ŻWIREX - I H. Kułacz, Ul. Rynek 25, 37-464 Stalowa Wola. Cena oferty: 3.100,00 zł brutto.

3. DJ. MET Józef Olak, Ul. Krzywa 34, 37-450 Stalowa Wola. Cena oferty: 2.677,00 zł brutto.

4. P.H.U. "TOWBUD", ul. Sandomierska 5, 37-464 Stalowa Wola. Cena oferty: 1.511,00 zł brutto.

 

 

 

Umowa zostanie zawarta z firmą, która zaoferowała najkorzystniejszą cenę tj. INTER STAL S.C. Mariola Golonka, Jacek Golonka z Walimia.

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 


 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

z dn. 19.06.2017 r.

 

 

Gmina Walim oferuje na sprzedaż pojazd marki STAR 266. Rok produkcji: 1978.

Pojazd powypadkowy o masie 5,6 ton, uszkodzona w stopniu znacznym karoseria pojazdu.

Samochód wyrejestrowany czasowo, brak możliwości ponownej rejestracji.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie oferty kupna w/w pojazdu w sekretariacie Urzędu Gminy w Walimiu do dn. 30.06.2017 r.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 605 473 946.

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman