Walim, dnia  25.04.2017 r.

Informacja

Wójt Gminy Walim, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, został wywieszony na okres od  25.04.2017 r. do   16.05.2017 r.

wykaz  Nr 6/2017 z dnia  25.04.2017 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży oraz wykaz nr 7/2017 z dnia 25.04.2017 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych

do oddania w dzierżawę, najem.