Walim, dnia  20.12.2016 r.

Informacja

Wójt Gminy Walim, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, został wywieszony na okres od  20.12.2016 r. do  10.01.2017 r. wykaz Nr  20/2016 z dnia  20.12.2016 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem .

Wykaz Nr   20/2016 z dnia  20 grudnia 2016  roku nieruchomości gminnych przeznaczonych

do oddania w dzierżawę, najem.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Pow. działki

Powierzchnia

do  dzierżawy,

najmu. 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 Wysokość czynszu i termin płatności

1

SW1W/000

  32669/9

 

  Walim

ul. Kościuszki 3/1a

    570 i 569/3 o łącznej

 pow. 548 m 2

  20,65 m 2 

 Lokal użytkowy  położony na parterze budynku  złożony z jednego pomieszczenia o  pow. użytkowej. 20,65 m 2 . 

  Zabudowa mieszkaniowo-

 usługowa.

Lokal użytkowy  przeznaczony na cele usługowe.

  Czynsz miesięczny

6,26 zł. + 23 % VAT

Czynsz   płatny do 10 go każdego miesiąca.

Czynsz podlega waloryzacji.

2

SW1W/000

69838/3

Niedźwiedzica

252 o pow. 0,09 ha

 215 m2

Działka zabudowana budynkiem użytkowym.

Świetlica Wiejska

 o pow. użytkowej

215 m2 .

Zabudowa  mieszkaniowo- usługowa.

Prowadzenie działalności  statutowej  przez Samorządową Instytucję Kultury  pn. Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu .

Czynsz roczny

10,00 zł. + 23 % VAT.

Czynsz płatny do 15 maja każdego roku.

3

SW1W/000

69836/9

Olszyniec

ul. Świdnicka 4A

174/5 o pow.

 0,03 ha

92 m2

Działka zabudowana budynkiem użytkowym.

Świetlica Wiejska

 o pow. użytkowej

92 m2 .

Zabudowa  mieszkaniowo- usługowa.

Prowadzenie działalności  statutowej przez Samorządową Instytucję Kultury  pn. Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu .

Czynsz roczny

10,00 zł. + 23 % VAT.

Czynsz płatny do 15 maja  każdego roku.

4

SW1W/000

68009/6

Zagórze Śląskie

ul. Główna 10

380 o pow. 0,36 ha

 228 m2

Działka zabudowana budynkiem użytkowym : remiza Ochotniczej Straży Pożarnej,    

Świetlica Wiejska, lokal  mieszkalny.

Do wydzierżawienia świetlica wiejska

o pow. 228 m 2   .

Zabudowa  mieszkaniowo- usługowa.

Prowadzenie działalności  statutowej  przez Samorządową Instytucję Kultury  pn. Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu .

Czynsz roczny

10,00 zł. + 23 % VAT.

Czynsz płatny do 15 maja  każdego roku.