Lista

oczekujących na przydział lokalu z zasobu gminy

aktualizowana po posiedzeniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej

w dniu 29 września 2016 r.


Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

Kategoria lokalu

1

Jolanta Śledzińska

Dziećmorowice

socjalny

2

Wiesława Śliwka

Dziećmorowice

socjalny

3

Marta Niewiadomska

Dziećmorowice

przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

4

Leszek Słowik

Walim

przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

5

Ewa Siwińska

Dziećmorowice

socjalny

6

Małgorzata Tomkiewicz

Walim

socjalny

7

Klaudia Wojewoda

Dziećmorowice

przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

8

Jan Kononowicz

Walim

socjalny

9

Patrycja Byrska

Walim

przeznaczony najmu na czas nieoznaczony

10

Paulina Kolasa

Walim

socjalny

11

Jesica Ćwikła

Jugowice

socjalny

12

Cezary Szczęsny

Walim,

socjalny

13

Marlena Kuna

Walim

socjalny

14

Mateusz Łuczak

Walim

przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

15

Anna Staszczyk

Walim

socjalny

16

Krzysztof Gołębiowski

Jugowice

socjalny

17

Krystian Urbaniec

Walim

socjalny

18

Kamila Wąsik

Walim

socjalny

19

Waldemar Kolasa

Walim

przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

20

Waldemar Kołodziej

Walim

przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

21

Agnieszka Meljon

Jugowice

socjalny

22

Dariusz Filip

Michałkowa

socjalny

23

Beata Lipnicka

Walim

przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

24

Klaudia Pańczyszak

Walim

przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

25

Bartłomiej Wąsik

Walim

socjalnyZ listy zatwierdzonej w dniu 29 czerwca 2016 r. skreślono 6 gospodarstw domowych i zaopiniowano 5 wniosków

  1. 3 gospodarstw skreślono w związku z otrzymaniem propozycji przydziału i podpisaniem umowy najmu na lokale.: Jan Karankiewicz, Jan Beczek i Helena Słojewska

  2. 3 gospodarstwa skreślono na mocy § 12 ust 9 pkt 2 załącznika do Uchwały Nr V/21/2011 Rady Gminy Walim z dnia 28.02.2011 w sprawie Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Walim ;tj. nie dostarczenie zweryfikowanego wniosku na żądanie: Mariusz Kubisa, Adam Ramut, Rafał Schab. Osobom wymienionym w pkt 2 przysługuje prawo odwołania się do Wójta w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia o skreśleniu z listy (§12 ust 10 załącznika do wyżej cytowanej Uchwały)

  3. 5 wniosków zostało zaopiniowanych pozytywnie. Wnioskujących umieszczono na kolejnych pozycjach od nr 21 do nr 25