Walim, dnia 05.07.2016 r.

Informacja

Wójt Gminy Walim, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, został wywieszony na okres od 05.07.2016 r. do   26.07.2016 r.

wykaz Nr 13/2016 z dnia 05.07.2016 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do   sprzedaży.

Wykaz Nr  13/2016 z  dnia   05 lipca 2016 roku nieruchomości gminnych

przeznaczonych do sprzedaży.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer

 działki

Pow.

 działki - udział

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena

nieruchomości

1

SW1W/000

30089/5

 Walim

ul.  Wyszyńskiego nr 1/1b

Nr obrębu

0009

Działka numer

  582/2

 515 m2 udział w częściach wspólnych 554/10000

Lokal użytkowy nr 1b złożony z sali sprzedaży, wc i zaplecza o łącznej pow. użytkowej 19,14  m2     

 Tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej.

Działka zabudowana budynkiem mieszkalno - użytkowym.

Sposób zagospodarowania:

lokal  użytkowy.

 19 250 zł.

2

SW1W/000

44953/4

 Walim

ul. 3- go Maja 4

Nr obrębu

0009

Działka numer

591/4

na działce ustanowiona jest służebność drogowa

 873 m2 udział w częściach wspólnych

1370/10000

Lokal mieszkalny nr 3 złożony z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki z wc o łącznej pow. użytkowej  45,56  m2oraz piwnicy o pow. 6,21 m2 i strychu o pow. 11, 10 m2      

 Tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej.

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym

Sposób zagospodarowania:

lokal mieszkalny.

 52 340 zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od  05 lipca 2016 roku.