Walim, dnia 22.06.2016 r.

Informacja

Wójt Gminy Walim, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9,

został wywieszony na okres od 22.06.2016 r. do   13.07.2016 r. wykaz Nr 12/2016 z dnia  22.06.2016 r. nieruchomości gminnych

przeznaczonych do  dzierżawy.

Wykaz  Nr 12/ 016 z dnia 22.06.2016 roku

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Pow. działki

Powierzchnia do  wydzierżawienia,   

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości . 

1

SW1W/000

 32665

Walim

0009

działka numer   263/4 o pow.

2591 m2

 1 m 2

 Działka niezabudowana.

  Pojemnik na odzież używaną.

2

SW1W/000

73357/8

Walim

0009

działka numer 

 368 o pow. 1200 m2

1 m 2

Działka niezabudowana

Pojemnik  na odzież używaną.

3

SW1W/000

26291/3

Walim

0009

działka numer  567 o pow. 700 m2

1 m 2

Działka niezabudowana

Pojemnik na odzież używaną.

4

SW1W/000

75378/5

Walim

0009

działka numer  561 o pow. 700 m2

1 m 2

Działka niezabudowana

Pojemnik na odzież używaną.

5

SW1W/000

75378/5

Walim

0009

działka numer  596 o pow. 1200 m2

1 m 2

Działka niezabudowana

Pojemnik na odzież używaną.

6

SW1W/000 78391/3

Walim

0009

działka numer  413 o pow. 200 m2

1 m 2

Działka niezabudowana

Pojemnik na  odzież używaną.

7

SW1W/00

70613/0

Jugowice

0003

działka numer 85/1 o pow. 5368 m 2 

1 m 2

Działka niezabudowana

Pojemnik na  odzież używaną.

8

SW1W/000

68007/2

Jugowice

0003

działka numer  227 o pow. 400 m2

1 m 2

Działka niezabudowana

Pojemnik na  odzież używaną.

9

SW1W/000

75490/6

Olszyniec

 0006

działka numer 158/2 o pow. 1100 m2

1 m 2

Działka niezabudowana

Pojemnik na odzież używaną.

10

SW1W/000

55585

Zagórze Śl.

0010

działka numer  161/6 o pow. 2939 m2

( użytk. wieczyste-Skarb Państwa)

1 m 2

Działka niezabudowana

Pojemnik na odzież używaną.

11

SW1W/000

74989/4

Zagórze Śl.

0010

działka numer  315 o pow. 4235 m2

1 m 2

Działka niezabudowana

Pojemnik na  odzież używaną.

12

SW1W/000

74989/4

Zagórze Śl.

0010

działka numer 145 o pow. 662 m2

1 m 2

Działka niezabudowana

Pojemnik na  odzież używaną.

13

SW1W/000

74965/0

Dziećmorowice

0001

działka numer  544 o pow. 291 m 2

1 m 2

Działka niezabudowana

Pojemnik na  odzież używaną.

14

SW1W/000 69837/6

Dziećmorowice

0001

działka numer  432 o pow. 1500 m 2

1 m 2

Działka niezabudowana

Pojemnik na  odzież używaną.

15

SW1W/000

64325/9

 Dziećmorowice

0007

działka numer  142 o pow. 500 m 2

1 m 2

Działka niezabudowana

Pojemnik  na odzież używaną.

Czynsz dzierżawny roczny  ustala się  w  wysokości 1, 00 zł,- + 23 % VAT za 1 m2  - płatny do  15 maja każdego roku.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Walim, na okres od 22.06.2016 roku do  13.07. 2016 roku

stosownie do Zarządzenia Nr 159/2016 Wójta Gminy Walim z dnia 22 czerwca 2016 roku.