Walim, dnia 02.06.2016 r.

Informacja

Wójt Gminy Walim, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, został wywieszony na okres od 02.06.2016 r. do   23.06.2016 r. wykaz Nr 11/2016 z dnia  02.06.2016 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem.

Wykaz Nr  11/2016 z dnia    02.06. 2016  roku nieruchomości gminnych przeznaczonych

do oddania w dzierżawę w najem.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Pow. działki

Powierzchnia

do  dzierżawy,

najmu. 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 Wysokość czynszu i termin płatności

1

SW1W/000

72486/4

 

 Zagórze Śląskie

ul. Główna obok nr 18

  0010

 369

o pow.

 0,0218 ha

60 m2

Działka 

oznaczona  symbolem   Bi.

Tereny zabudowy mieszkaniowej. 

 Pomieszczenia

gospodarcze.

Stawka

miesięczna  0,55 zł. za

1 m2

 + 23 % VAT

Czynsz płatny do 10 -go każdego miesiąca .

Czynsz podlega waloryzacji.

2

SW1W/000

 39929/9

Walim

0009

  318/8

o pow.

0,0073 ha

   13 m 2

Działka 

 oznaczona  symbolem B.

Tereny zabudowy mieszkaniowej. 

  Wiata garażowa.

Stawka roczna 6 zł. za 1 m2 + 23 % VAT.

Czynsz roczny płatny

do 15 maja.

3

SW1W/000

  32665/1

Walim

0009

 263/4 o pow.

0,2591 ha

  300  m 2

Działka 

 oznaczona  symbolem B.

Tereny zabudowy mieszkaniowej.

Pomieszczenia gospodarcze. 

Stawka

Miesięczna

  0,55 zł. za

1 m2  + 23 % VAT.

Czynsz płatny do 10 -go każdego miesiąca .

Czynsz podlega waloryzacji.

4

SW1W/000

  32665/1

Walim

0009

 263/4 o pow.

0,2591 ha

  350   m 2

Działka 

 oznaczona  symbolem B.

Tereny zabudowy mieszkaniowej.

Ogródki przydomowe .

Czynsz roczny

 od pow.

1-100 m2  -

12 zł.

101-200 m2- 15 zł.

201- 400 m2 - 20 zł.

 Czynsz roczny płatny

do 15 maja.

5

SW1W/000

69997/5

Walim

0009

 554/1

 o pow.

0,0507 ha

    300 m2

 Działka 

oznaczona  symbolem   B.

 Tereny zabudowy mieszkaniowej

Ogródki przydomowe .

 Czynsz roczny

 od pow.

1-100 m2  -

12 zł.

101-200 m2- 15 zł.

201- 400 m2 - 20 zł.

 Czynsz roczny płatny

do 15 maja.

6

SW1W/000

20975/0

Walim

0009

377/1 o pow. 1,50 ha

300 m2

Działka oznaczona

symbolem - RV.

Tereny zabudowy   usługowej.

 Ogródek przydomowy.

 Czynsz roczny

  20,00 zł.

Czynsz płatny do 

15  maja każdego roku.

7

SW1W/000

26291/3

Walim

0009

619/3 o pow.

0, 0900 ha

  16 m2

Działka oznaczona

symbolem -  Br/Ps IV

Tereny zabudowy  mieszkaniowej.

  Pomieszczenie gospodarcze o pow.  16 m2 .

Stawka

miesięczna  0,55 zł. za

1 m2  + 23 % VAT

Czynsz płatny do 10 -go każdego miesiąca .

Czynsz podlega waloryzacji.

8

SW1W/000

26291/3

Walim

0009

619/3 o pow.

0, 0900 ha

   60 m2

Działka oznaczona

symbolem -  Br/Ps IV

Tereny zabudowy    mieszkaniowej.

 Ogródek przydomowy.

Czynsz roczny

 12,00 zł.

Czynsz płatny do 

15  maja każdego roku.

9

SW1W/000

31188

Walim

0009

129/9 o pow.

0,1262 ha

 47 m2

Działka oznaczona

symbolem -  B/Ps IV

Tereny zabudowy   

 mieszkaniowej.

Ogródek przydomowy.

Czynsz roczny

 12,00 zł.

Czynsz płatny do 

15  maja każdego roku.

10

SW1W/000

26291/3

Walim

0009

552/2 o pow.

0,2713 ha

680 m2

Działka oznaczona

symbolem - 

Ps IV

Tereny zabudowy   

 mieszkaniowej.

Ogródki przydomowe o pow.  360 m2

i 320 m 2.

Czynsz roczny

 20,00 zł.

Czynsz płatny do 

15  maja każdego roku.

11

SW1W/000

 69997/5

Walim

0009

554/4 o pow.

0, 0927 ha

  20 m2

Działka oznaczona

symbolem -   B.

Tereny zabudowy  mieszkaniowej.

  Pomieszczenie gospodarcze o pow.  20 m2 .

Stawka

miesięczna  0,55 zł. za

1 m2  + 23 % VAT

Czynsz płatny do 10 -go każdego miesiąca .

Czynsz podlega waloryzacji.

12

SW1W/000

  36482/2

Walim

0009

132/7

o pow. 0,0814 ha

137 m2

Działka oznaczona

symbolem - 

 Br /PsV

Tereny zabudowy   

 mieszkaniowej.

Ogródek przydomowy.

Czynsz roczny

 15,00 zł.

Czynsz płatny do 

15  maja każdego roku.

13

SW1W/000

  36482/2

Walim

0009

132/7

o pow. 0,0814 ha

 47,80 m2

Działka oznaczona

symbolem - 

 Br /PsV

Tereny zabudowy   

 mieszkaniowej.

Pomieszczenie gospodarcze o pow. 23m2  i pomieszczenie gospodarczo -  garażowe o pow. 24,80 m2 .

Stawka

miesięczna: pom gosp. 0,55 zł. za

1 m2  + 23 % VAT

 pom. gosp. garażowe

1,12 zł.

za

1 m2  + 23 % VAT

Czynsz płatny do 10 -go każdego miesiąca .

Czynsz podlega waloryzacji

14

SW1W/000

71301/7

Walim

0009

 542

o pow.  1,2500 ha

2 108 m2

Działka oznaczona

symbolem - 

  PsV

Tereny zabudowy   

 mieszkaniowej.

 Cele rolnicze.

Czynsz roczny

  25 zł.

Czynsz płatny do 

15  maja każdego roku.

15

SW1W/000

Walim

0009

ul. Mickiewicza

obok nr 8

482/1

o pow.

0,0407

 350 m2

Działka oznaczona

symbolem - 

Br/PsV

Tereny zabudowy    

 mieszkaniowej.

Ogródki przydomowe.

Czynsz roczny

 od pow.

1-100 m2  -

12 zł.

101-200 m2- 15 zł.

201- 400 m2 - 20 zł.

 Czynsz roczny płatny

do 15 maja.

16

SW1W/000

 25596/2

Walim

0009

  407/2

o pow.  

0,1492 ha

140 m2

Działka oznaczona

symbolem - 

  RIVb

Tereny zabudowy   

 mieszkaniowej.

Ogródek przydomowy.

Czynsz roczny

  15  zł.

Czynsz płatny do 

15  maja każdego roku.

17

SW1W/000

45790

45788/3

45785/2

50455/8

Zagórze Śląskie

0010

95/10

95/14

95/5

95/4 o łącznej pow.

506 m2

41 m2

48 m2

56 m2

55 m2

o łącznej pow. 

 200 m 2

Działka oznaczona

symbolem - 

   Bz

Tereny zabudowy

usługowej.  

Prowadzenie usług w zakresie obsługi miejsca wykorzystywanego do kąpieli.

 

Cena wywoławcza

czynsz miesięczny 1 000  zł,- + 23 % VAT

Czynsz płatny do 10- go każdego miesiąca.

18

SW1W/000

71382/8

Walim

0009

330/5

o pow. 0,1852 m2

44,80 m2

Działka oznaczona

symbolem - 

   Bp

Tereny zabudowy

mieszkaniowej .

13 pomieszczeń gospodarczych o łącznej pow. 44,80 m2 .

Stawka

miesięczna  0,55 zł. za

1 m2  + 23 % VAT

Czynsz płatny do 10 -go każdego miesiąca .

Czynsz podlega waloryzacji.