Walim, dnia 19.05.2016 r.

Informacja

Wójt Gminy Walim, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9,

został wywieszony na okres

od  19.05.2016 do 09.06.2016 r. wykaz Nr 10/2016 z dnia 19.05.2016 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do  sprzedaży.

Wykaz  10/2016 z  dnia   19 maja 2016 roku

 nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer

 działki

Pow.

 działki - udział

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena

nieruchomości

 1

SW1W000

   70484/6

  Walim

Nr obrębu

0009

Działka

numer

 55/10

 1199m2

 Działka niezabudowana, nieuzbrojona

 w urządzenia infrastruktury technicznej,

o regularnym kształcie położona w sąsiedztwie terenów rolnych i zabudowy mieszkaniowej.

 Zabudowa mieszkaniowa

i mieszkaniowo- rekreacyjna.

Sposób zagospodarowania  ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

   33 000 zł.

+ 23 % VAT

 2

SW1W000

   70484/6

  Walim

Nr obrębu

0009

Działka

numer

 55/11

 1377 m2

 Działka niezabudowana, nieuzbrojona

 w urządzenia infrastruktury technicznej,

o regularnym kształcie położona w sąsiedztwie terenów rolnych i zabudowy mieszkaniowej.

 Zabudowa mieszkaniowa

i mieszkaniowo- rekreacyjna.

Sposób zagospodarowania  ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

   38 000 zł.

+ 23 % VAT

3

SW1W000

  64325/9

Dziećmorowice

Obręb Dziećmorowice nr 2

Nr obrębu

0007

Działka

numer 157

 1273 m2

 Działka niezabudowana, nieuzbrojona

 w urządzenia infrastruktury technicznej,

o regularnym kształcie położona w sąsiedztwie  zabudowy mieszkaniowej.

 Zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna oraz tereny dróg publicznych dojazdowych.

Sposób zagospodarowania  ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

 33 000 zł.

+ 23 % VAT

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz.U. z 2015r. poz. 1774 ) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od  19 maja 2016  roku .